BlogiBlogi koszalińskieLatest

Ks. Kazimierz Bednarski – wspomnienie człowieka, który kochał Koszalin

Zmarł ks. Kazimierz Bednarski, proboszcz parafii Ducha Świętego w Koszalinie. Był jedną z najwybitniejszych postaci Koszalina i Pomorza Zachodniego. Powszechnie szanowany, we wszystkich środowiskach, przyciągał ludzi o różnych poglądach, nie wyłączając tych, którym z Kościołem jest nie po drodze. Kochał Kościół i miał w sobie tą niezwykła pokorę, nazywaną dawniej „bojaźnią Bożą”. Przy ołtarzu był człowiekiem bezgranicznie wielbiącym Boga. Nawiązał autentyczne więzi przyjaźni ze wszystkimi kapłanami wyznań chrześcijańskich obecnych w Koszalinie – grekokatolikami, prawosławnymi, protestantami. Cieszył się ich obecnością podczas imieninowych spotkań.

Niezwykły człowiek, którego dzieło – kompleks parafialny z wieloma funkcjami społecznymi, służacymi ogółowi, szkołami katolickimi, terenami sportowymi – do dziś wywołuje podziw. Pochodził z innego regionu Polski, ale do Koszalina przywiózł kamień węgielny dla nowego kościoła, który zbudował na osiedlu Północ, wyciosany z fundamentów katedry Gnieźnieńskiej, prakolebki polskiej państwowości i polskiego Kościoła. Choć tutaj się nie urodził, był godnym naśladowania przykładem koszalińskiego patrioty, oddanym sercem i duszą ukochanemu miastu.

Do końca, wzorem swojego Mistrza, krzątał się koło ubogich, chorych, ludzi w potrzebie. Nie zawiesił swoich spotkań z potrzebującymi, jakie odbywał w każdy poniedziałkowy i piątkowy wieczór. Trafił do koszalińskiego szpitala w sobotę 30 stycznia. Przez tydzień trwała walka o jego życie. Zmarł o 9.00 w niedzielę 7 lutego. Kochał ludzi jak kocha nas Jezus Chrystus, napominał i pocieszał, rozumiał nas wszystkich mimo naszej różnorodności i wykazywanych słabości. I taki pozostanie w naszej pamięci.

Miał fenomenalną pamięć. Podczas kazań śpiewał i recytował wiersze. „Już nigdy Polskie Kwiaty nie będą tak zaśpiewane” – napisała parafianka na profilu FB —> https://www.facebook.com/koszalin7pl
—–
10 maja 2018 roku w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej ówczesny poseł Stefan Romecki z Koszalina wygłosił oświadczenie. Oto jego treść.

Posiedzenie nr 62 w dniu 10-05-2018 (3. dzień obrad)

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W marcu 2018 roku obchodził swoje 70. urodziny ks. Kazimierz Bednarski, jeden z najwybitniejszych współczesnych koszalinian – od 38 lat proboszcz parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie, współorganizator wizyty Jana Pawła II w Koszalinie w 1991 r., od której zaczęła się czwarta pielgrzymka papieża do ojczyzny, a pierwsza do wolnej już Polski.

W 1980 roku ks. Kazimierz Bednarski został proboszczem nowo ustanowionej parafii położonej wśród kompleksu blokowisk na północy Koszalina. Po kilku latach powstała tutaj świątynia otoczona zabudowaniami parafialnymi. Kościół szybko stał się przystanią dla tych, którzy żyjąc w ateistycznej rzeczywistości, nie znali jeszcze innego świata wartości i moralności, nie poznali jeszcze Boga i nie poczuli się dziedzicami wielkiej kultury chrześcijańskiej, z której wyrasta Europa i cały cywilizowany świat. Strzelista wieża kościoła niczym latarnia pośród szarych blokowisk przyciągała tych wszystkich, których ożywił nadchodzący powiew wolności. Powstała tutaj niezależna galeria sztuki, drukarnia drukująca niedostępną w tym czasie w kraju literaturę patriotyczną, a kościół i jego otoczenie zaczęły pełnić rolę jedynego w Koszalinie sanktuarium narodowego z rzeźbami, tablicami upamiętniającymi Katyń, Wołyń, Monte Cassino, harcerstwo niepodległej, żołnierzy wyklętych. Przy parafii na początku lat 90. powstała jedna z pierwszych w Polsce szkół katolickich, znana dzisiaj z osiągnięć wychowawczych i dydaktycznych.

Dziś parafia św. Ducha w Koszalinie znana jest z wielu inicjatyw społecznych, m.in. z festynów rodzinnych, dorocznego festiwalu ˝Spotkania z folklorem˝, spotkań z wybitnymi osobami organizowanych przez Klub Inteligencji Katolickiej, inicjatyw medialnych podejmowanych przez katolików świeckich, działalności trzeźwościowej – corocznej ogólnopolskiej pielgrzymki trzeźwości na Górę Chełmską, działalności bibliotecznej i upowszechniania czytelnictwa.

Od kilku lat parafia aspiruje do roli sanktuarium św. Jana Pawła II Wzywającego Ducha Świętego. Tytuł nawiązuje do słynnych słów: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi! – wypowiedzianych przez Jana Pawła II na pl. Zwycięstwa w Warszawie podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 r. i powtórzonych w 1991 r. u progu polskiej niepodległości na lotnisku w Koszalinie.

Ks. Kazimierz Bednarski jest doktorem nauk biblijnych, pedagogiem, współtwórcą i dyrektorem katolickiej szkoły im. św. Jana Pawła II. Był pierwszym kapłanem w Polsce, który otrzymał nagrodę im. ks. Bolesława Domańskiego przyznaną za pracę organiczną dla Polski.

Pochodzi z parafii w Nowej Brzeźnicy k. Radomska, opromienionej sławą Jana Długosza. 9 maja 1976 r. z rąk bp. Ignacego Jeża przyjął święcenia kapłańskie w Białogardzie. W jubileuszowym roku 2000 Katolicka Agencja Informacyjna przyznała mu tytuł Proboszcza Roku 2000.

Wysoka Izbo! Dzieło jednego człowieka, który zmienił miasto i odegrał doniosłą, historyczną rolę w przemianach przełomu dwóch wieków, jest tak imponujące, że trudno w krótkim wystąpieniu ująć je w słowach. Myślę, że uzyskam akceptację Wysokiej Izby, aby przekazać stąd, z Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, podziękowania i słowa uznania wybitnemu koszalińskiemu kapłanowi, niezwykłemu człowiekowi, ks. Kazimierzowi Bednarskiemu. Dziękuję za uwagę.

(Oklaski)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.