UE

Nigel Farage – jedyny demokrata w Parlamencie Europejskim?

FarageŹle się dzieje w Polsce, źle się dzieje w Grecji, we Włoszech, w Hiszpanii, we Francji, Belgii, w Niemczech, na Litwie, Łotwie i w państwie duńskim. W całej Europie źle się dzieje. Tymczasem w Parlamencie Europejskim, który liczy sobie 736 członków zauważa to jeden jedyny człowiek – Nigel Farage z Wielkiej Brytanii. Inaczej niż większość europosłów, Nigel Farage traktuje swoją funkcję posła jako misje. Warto go posłuchać z uwagą. Znany jest on wielu Polakom. Łatwo znaleźć jego wystąpienia, nawet z polskimi tłumaczeniami na YouTube.

Poniżej zamieszczam dwie i pół minuty jego wystąpienia z 16 listopada włącznie z polskim tłumaczeniem. Mam nadzieję, że czytelnicy będą w stanie docenić zawartość tego nabrzmiałego treścią wystąpienia, w którym odbija się najlepsza tradycja brytyjskiego parlamentaryzmu oraz głos obywatelski zatroskanego Europejczyka.

Joanna Mieszko-Wiórkiewicz

Leszkowi K. składam wielkie dzięki za pomoc w opracowaniu transkrypcji i tłumaczenia.

YouTube: Farage: What gives you the right to dictate to the Greek and Italian people?

Transcript (EN) Tłumaczenie (PL):

Here we are on the edge of a financial and social disaster and in the room today we have the four men [going by name of Rompuy, Barroso, Juncker, Rehn] who are supposed to be responsible. And yet we have listened to the dullest, most technocratic speeches I’ve ever heard.
Znaleźliśmy się na skraju finansowej i społecznej zapaści. Tu, w tej sali mamy dziś czerech mężów [nazwiska to Rompuy, Barroso, Juncker, Rehn], którzy mieli być odpowiedzialni. Tymczasem słuchaliśmy ciemniackich, najbardziej technokratycznych mów, jakie znam.

You are all in denial [of responsibility]. By any objective measure the Euro is a failure. And who is actually responsible, who is in charge out of your lot? Well, of course the answer is „none of you” – because none of you have been elected; none of you actually have any democratic legitimacy for the rôles that you currently hold within this crisis.
Wy się wszyscy wypieracie [odpowiedzialności]. Według wszelkich obiektywnych miar, Euro jest kompletną klęską. Kto właściwie jest za to odpowiedzialny, kto z was tu rządzi? Odpowiedź brzmi – nikt z was, ponieważ żaden z was nie został nigdy wybrany; żaden z was nie otrzymał jakiejkolwiek demokratycznej legitymacji dla funkcji, jakie aktualnie pełni w tym kryzysie.

And into this vacuum, albeit reluctantly, has stepped Angela Merkel. And we are now living, we are now living, in a German-dominated Europe – something, that the European Project was actually supposed to stop! Something that those who went before us actually paid a heavy price in blood to prevent. I don’t want to live in a German-dominated Europe, and nor do the Citizens of Europe.
W te próżnię, choć niechętnie, weszła Angela Merkel. I tak oto żyjemy w Europie zdominowanej przez Niemców – czyli w układzie, któremu ów europejski projekt miał ZAPOBIEC. Aby układ taki wykluczyć, nasi przodkowie zapłacili najwyższą cenę przelanej krwi. Nie chcę żyć w Europie zdominowanej przez Niemcy. Ani ja, ani obywatele Europy – my nie chcemy żyć pod dominacją niemiecką.

But you guys have played a rôle, because when Mr Papandreou got up and used the word „referendum” – oh Mr Rehn, you described it as „a breach of confidence”. And your friends here got together like a pack of hyenas, rounded on Papandreou, had him removed, and replaced by a puppet government. What an absolutely disgusting spectacle that was!
Tutaj wy, ziomale, daliście popis. Gdy tylko pan Papandreou wstał i wypowiedział słowo „referendum”, to pan, panie Rehn, nazwał to „złamaniem zaufania”. Wtedy pan i pańscy kumple rzuciliście się jak stado hien na Papandreou, otoczyliście go, usunęliście go i zastąpiliście go jakimś marionetkowym rządem. Cóż to był za obrzydliwy spektakl!

And not satisfied with that, you decided that Berlesconi had to go. So he was removed and replaced by Mr Monti, a former European Commissioner, a fellow architect of this Euro disaster and a man who wasn’t even a Member of the Parliament.
Tego było wam jeszcze mało, więc zdecydowaliście, ze Berlusconi musi odejść. Został więc usunięty i zastąpiony panem Monti, byłym komisarzem europejskim, współarchitektem klęski Euro, człowiekiem, który nie był nawet członkiem parlamentu.

It’s getting like an Agatha Christie novel, where we’re trying to work out who is the next person that’s going to be bumped off. The difference is, we know who the villains are. You should all be held accountable for what you’ve done! You should all be fired!
Rozwija się to jak akcja w powieści Agathy Christie, gdzie zgadujemy, kto następny dostanie w łeb. Z ta różnicą, ze my wiemy, kto jest przestępcą. Wy wszyscy powinniście odpowiedzieć za to, co narobiliście! Powinniście wszyscy zostać wywaleni!

I have to say, Mr Van Rompuy, 18 months ago when we first met, I was wrong about you. I said you would be the quiet assassin of nation states’ democracy. But not anymore. You are rather noisy about it, aren’t you? You, an unelected man, went to Italy and said: „This is not the time for elections, but the time for actions”. What, in God’s name, gives you the right to say THAT to the Italian people?!
Muszę cos powiedzieć panu, panie Van Rompuy. Półtora roku temu, kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy, pomyliłem sie co do pana. Mówiłem wtedy, że będzie pan cichym zabójcą demokracji państw narodowych. Już tak nie uważam. Pan robi wokół tego kupę hałasu – pan, niewybrany uzurpator jedzie do Włoch, i oświadcza: „nie pora na wybory, pora na akcję”. Co takiego, na Boga, daje panu prawo do wydawania takich nakazów Włochom?

Dziękujemy pani Joannie Mieszko-Wiórkiewicz za zgodę na przedruk tekstów na portalu Koszalin7.pl

Jeden komentarz do “Nigel Farage – jedyny demokrata w Parlamencie Europejskim?

  • [quote][b] I tak oto żyjemy w Europie zdominowanej przez Niemców – czyli w układzie, któremu ów europejski projekt miał ZAPOBIEC. Aby układ taki wykluczyć, nasi przodkowie zapłacili najwyższą cenę przelanej krwi.[/b][/quote]

    Bravo Nigel Farage!

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.