Uncategorized

Pożegnaliśmy Marię Hudymową (zdjęcia)

W piątek 29 grudnia żegnaliśmy na koszalińskim cmentarzu panią Marię Hudymową, Honorowego Obywatela Koszalina. Przeżyła 104 lata oraz kilka epok i przełomów historycznych. Była żołnierzem Armii Krajowej, organizatorką tajnego nauczania, a od 1947 roku organizatorką życia oświatowego i kulturalnego w Koszalinie. Jej głównie zawdzięczamy nową Bibliotekę Wojewódzką, jedną z najważniejszych instytucji kultury w mieście i regionie.

Maria Hudymowa urodziła się 13 stycznia 1913 roku w Czortkowie, w województwie tarnopolskim. Była nauczycielką języka polskiego. Pracę rozpoczęła w szkołach powszechnych w powiecie Buczacz. Podczas wojny organizowała tajne nauczanie w Monasterzyskach. Od 1942 roku była w szeregach Związku Walki Zbrojnej, a następnie Armii Krajowej. Komendant Wojskowej Służby Kobiet Obwodu Buczacz z siedzibą w Monasterzyskach. W listopadzie 1944 roku za działalność w Armii Krajowej została aresztowana w szkole podczas lekcji przez NKWD. W kwietniu następnego roku została zwolniona z więzienia i jako repatriantka wyjechała do Chełma Lubelskiego a następnie do Modlina. Tam uczestniczyła w organizacji szkoły podstawowej III stopnia, gimnazjum i liceum oraz średniej szkoły wojskowej Garnizonu Modlin. W związku z przeniesieniem służbowym męża, oficera Wojska Polskiego we wrześniu 1947 roku zamieszkała w Koszalinie.
Po przybyciu do Koszalina rozpoczęła pracę w szkole rozwojowej nr 1, a po kilku miesiącach objęła jej kierownictwo. W 1950 roku po utworzeniu województwa koszalińskiego została wydelegowana przez władze oświatowe do zorganizowania Wydziału Oświaty Wojewódzkiej Radny Narodowej w Koszalinie, a następnie została mianowana wizytatorem szkół podstawowych. Pełniła także obowiązki kierownika pedagogicznego oraz przewodniczącej Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jednak ze względu na akowską przeszłość zmuszona była zrezygnować z pracy w Okręgu ZNP i powróciła do pracy w Wydziale Oświaty Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej na stanowisko kierownika Wydziału Opieki nad Dzieckiem, któremu podlegały domy dziecka.
W maju 1957 roku przyjęła propozycję przejścia na stanowisko zastępcy dyrektora nowo powstałej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie. Funkcję wicedyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej pełniła przez 22 lata realizując m.in. budowę nowego budynku biblioteki. Prowadziła aktywną działalność na rzecz upowszechniania wiedzy o mieście i regionie. Wiele lat przewodniczyła Zarządowi Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, mając osobisty udział w tworzeniu struktur SBP na Pomorzu Środkowym. Przez trzy kadencje była radną Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie oraz aktywnie uczestniczyła we władzach Związku Nauczycielstwa Polskiego. Była współorganizatorką i działaczką Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich i Północnych, oraz Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Działała w Koszalińskim Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym i w Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”. W 1977 roku zorganizowała Klub byłych Nauczycieli Tajnego Nauczania, a w 1983 roku Konwent byłych Nauczycieli Tajnego Nauczania.
Maria Hudymowa prowadziła aktywną działalność na rzecz upowszechniania wiedzy o mieście i regionie. Inicjowała pierwsze wydawnictwa regionalne. Była członkiem redakcji Bibliotekarza Zachodniopomorskiego oraz Bibliografii Pomorza Zachodniego. W czasie pracy zawodowej współpracowała z czasopismami fachowymi, opublikowała wiele artykułów związanych z problemami bibliotekarstwa, a także wspomnienia i pamiętniki. W 1970 roku była jedną z inicjatorek powołania Klubu Pioniera Miasta Koszalina.
Uchwałą nr XII/141/2011 Rady Miejskiej z dnia 21 lipca 2011 roku. Maria Hudyma otrzymała tytuł Honorowego Obywatela Koszalina. W roku 2013 Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich nadał jej godność honorowej członkini Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Źródło: Encyklopedia Pomorza Zachodniego

 

{gallery}anno/2017/17_12_31_hudymowa_pogrzeb{/gallery}

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.