Biblioteki

1
Dec

Stare księgi są ozdobą każdej książnicy.
Stare księgi są ozdobą każdej książnicy.

Koszalińska Biblioteka Publiczna wzbogaciła się o oryginalne wydanie 28-tomowej Encyklopedii Orgelbranda, wydanej w latach 1859-1868. Samuel Orgelbrand (1810-1868) był jednym z najsłynniejszych polskich drukarzy i wydawców, “odkrywcą” Józefa Ignacego Kraszewskiego, wydawcą pierwszej polskiej nowoczesnej wielotomowej encyklopedii. Każdy z tomów opatrzony jest maksymą Terencjusza: “Homo sum, humani nil a me alienum esse puto” – Człowiekiem jestem, a wszystko cokolwiek ludzkość obchodzi nie powinno mi być obojętne.

continue

Category : Biblioteki | Home | Kultura | Blog