Poczta

21
Aug

W Koszalinie z obowiązku montażu euroskrzynek najlepiej wywiązały się spółdzielnie mieszkaniowe.
W Koszalinie z obowiązku montażu euroskrzynek najlepiej wywiązały się spółdzielnie mieszkaniowe.

Rok temu, a dokładnie 24 sierpnia 2008, minął termin montażu nowych skrzynek pocztowych, spełniających normy unijne. Obligował do tego właścicieli i zarządców budynków art. 90 prawa pocztowego. Chodziło o złamanie monopolu Poczty Polskiej, która była właścicielem poprzednich skrzynek, co uniemożliwiało korzystanie z nich innym firmom, świadczącym usługi pocztowe oraz czyniło z PP monopolistę, wyłącznego dysponenta przesyłek. Nowe skrzynki, nazywane “euroskrzynkami”, należą do właścicieli budynku, czyli wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, gmin oraz właścicieli kamienic. Zarzuty dotyczyły również blokowania materiałów wyborczych przez Pocztę Polską, która – jak wszystkie instytucje publiczne w Polsce – uległa upolitycznieniu, a jej kierownictwo reprezentowało określoną opcję polityczną. Wiarygodne, nigdy jednak nie potwierdzone orzeczeniem sądowym informacje, mówiły o blokowaniu kolportażu materiałów wyborczych lub niewywiązywaniu się ze zleceń kolportażu. Gdyby takie informacje sie potwierdziły, oznaczałoby to polityczną cenzurę.

continue

Category : Home | Komunikacja | Poczta | Blog