Książka

Encyklopedia chrześcijaństwa

E.Ch.Zagubionym, oszołomionym, niedoinformowanym, manipulowanym, wykorzystywanym w brudnych gierkach politycznych, polskim katolikom z pomocą przychodzi wydawnictwo Jedność z swoją ponad 800 stronicową „Encyklopedią chrześcijaństwa”. Ta tłumaczona z włoskiego pozycja kilkudziesięciu autorów (wybitnych europejskich naukowców), uzupełniona w polskim wydaniu notami autorstwa licznych polskich naukowców (i najczęściej równocześnie duchownych), z przedmową obecnego Ojca Świętego, oraz imprimatur biskupa kieleckiego, zawiera 1200 haseł, 9 szczegółowych artykułów, 350 barwnych ilustracji (w tym reprodukcji dzieł sztuki), czytelną kompozycje stron, liczne wzajemnie powiązane przypisy, cytaty z Biblii i nauczania Kościoła. Autorzy publikacji przedstawiają katolicyzm na tle innych wyznań, uświadamiają chrześcijańskie inspiracje dla kultury i sztuki.

„Encyklopedią chrześcijaństwa” porusza pięć istotnych dla chrześcijaństwa zagadnień. W pierwszym zagadnieniu „Objawienie Boże” poruszone są tematy: Biblii, Boga, Ducha Świętego, Ewangelii, Jezusa, Królestwa Bożego, Objawienia, Odkupienia, Boga Ojca, przymierza, stworzenia, Syna Bożego, świętości, Trójcy, wcielenia, zbawienia, zmartwychwstania. W drugim zagadnieniu „Życie w wierze” opisane są: bierzmowanie, charyzmaty, chrzest, cnota, ekumenizm, Eucharystia, grzech, Kościół, liturgia, łaska, małżeństwo, Maryja, miłość, miłosierdzie, misja, modlitwa, moralność chrześcijańska, nadzieja, namaszczenie chorych, piekło, piękno, pokuta i pojednanie, przebaczenie, przykazania, sakramenty, sprawiedliwość, sumienie, wiara, wolność, zło, życie wieczne. W trzecim „Wiara i historia”: ateizm, chrześcijaństwo, dialog międzyreligijny, historia a chrześcijaństwo, encykliki, herezje, judaizm, Katolicyzm, misje, monastycyzm, nowe ruchy religijne, Prawosławie, protestantyzm, reformacja, religijność ludowa, sekularyzacja, sobór, teologia, Urząd Nauczycielski Kościoła, zgromadzenia zakonne, życie konsekrowane. Zagadnienie czwarte poświęcona jest relacji Katolicyzmu i „spraw społecznych”: demokracji, ekologii, ekonomii, Katolickiej Nauce Społecznej, pokojowi, polityce, pracy, prawu, rodzinie. Ostatnie zagadnienie przybliża czytelnikom tematy relacji katolicyzmu i „sztuki”: architektury, kina, literatury, malarstwa, muzyki, mediów, rzeźby, teatru. Hasła z rożnych zagadnień ułożone są alfabetycznie. Notki im poświęcone są o wiele szersze niż notki poświęcone innym poruszanym tematom.

W swoim wstępie do „Encyklopedii chrześcijaństwa” kardynał Józef Ratzinger opisał intelektualną szkodliwość marksizmu, teologii wyzwolenia, laicyzacji, religii azjatyckich, new age, oraz zadania katolicyzmu wobec owych zagrożeń.

Same hasła przybliżają czytelnikom: postacie biblijne, teksty biblijne i zawierające nauczanie katolickie, znaczenie terminów niezbędnych do zrozumienia nauczania katolickiego, poglądy teologów, stosunek katolicyzmu do patologii społecznych, inne wyznania, organizacje katolickie, znaczenie symboliki religijnej, ważne postacie dla historii kościoła (katolickie i antykatolickie), filozofie religijne wyrastające z chrześcijaństwa, nauczanie kościoła, przejawy kultury chrześcijańskiej, współczesne wyzwania cywilizacyjne.

„Encyklopedia chrześcijaństwa” prócz bycia kompendium wiedzy o chrześcijaństwie dla wszystkich chcących być świadomymi swego katolicyzmu katolikami, jest też doskonałym prezentem: dla nowożeńców, dzieci komunijnych, osób których chcemy szczególnie uhonorować. Łączy w sobie atrakcyjna szatę graficzną z mnóstwem pożytecznych informacji.

Jan Bodakowski

Jan Bodakowski – absolwent Uniwersytetu Warszawskiego – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, kierunek polityka społeczna. Bloger, dziennikarz, autor licznych publikacji, fotoreportaży, recenzji, rysunków satyrycznych. Bierze aktywny udział w życiu politycznym..

Dziękujemy Janowi Bodakowskiemu za zgodę na przedruk tekstów na naszym portalu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.