26
Jan

Uczniowie szkół średnich i studenci z Koszalina przyłączyli się do ogólnopolskiego i międzynarodowego protestu przeciwko paktowi ACTA. W środę wieczorem 25 stycznia, według różnych ocen od tysiąca do dwóch tysięcy osób, przeszło w manifestacji ulicami miasta. Trasa marszu wiodła spod pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego, ulicą Zwycięstwa, do dworca kolejowego, następnie aleją Armii Krajowej, ulicami Krakusa i Wandy oraz Gnieźnieńską, do galerii handlowej Atrium. Manifestanci nieśli transparenty z hasłami: “Nie chcemy ACTA”, “ACTA drogą do niewoli, nie poddamy się kontroli”, “Nie chcemy ACTY, takie są fakty”, “O Donaldzie, wystaw rogi, zostaw ACTA, buduj drogi”, “Stop ACTA – Koszalin”. Kilka osób niosło flagi narodowe.

Skrót ACTA oznacza Anti-Counterfeiting Trade Agreement (w wolnym przekładzie: antypodróbkowa umowa handlowa). Celem ACTA jest wypracowanie międzynarodowych standardów walki z naruszeniami własności intelektualnej. W zamierzeniu umowa ma chronić tych praw m.in. w środowisku cyfrowym (w tym także w Internecie), zapobiegać dystrybucji nielegalnych dóbr (również w ruchu transgranicznym), podróbkom dokonywanym na skalę handlową (podrabianie znaków towarowych i piractwo praw autorskich). Umowa przewiduje powołanie specjalnej instytucji administrującej, która będzie niezależna od istniejących obecnie instytucji międzynarodowych.

W Polsce demonstracje przebiegały pod hasłami obrony wolności słowa, na świecie protestujący kładą większy nacisk na globalny wymiar ACTA, podkreślając, że nowa regulacja prawna najbardziej dotknie kraje rozwijające się, przyczyni się do osłabienie praw i wolności podstawowych oraz wzmocnienia reżimów w krajach niedemokratycznych. Wykazują, że podobny efekt można osiągnąć skuteczniej egzekwując dotychczasowe prawo, zwłaszcza prawo celne. Według krytyków, ACTA ma doprowadzić do ograniczenia praw i wolności, w tym międzynarodowej ochrony praw człowieka – prawa do zdrowia, prywatności i ochrony danych osobowych, wolności słowa, prawa do rzetelnego procesu, w tym prawa do sprawiedliwego procesu i domniemania niewinności oraz prawa do uczestnictwa w kulturze. Nieufność dodatkowo pogłębia fakt, że negocjacje w sprawie ACTA toczyły się praktycznie za zamkniętymi drzwiami. (zm)

Be Sociable, Share!
Category : Edukacja / Home / Miasto / Szk. średnie / Uczelnie / Wydarzenia

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz