30
Oct

Międzynarodowe Centrum Onkoterapii w Koszalinie
Międzynarodowe Centrum Onkoterapii w Koszalinie

Od kilku miesięcy w Koszalinie funkcjonuje Międzynarodowe Centrum Onkoterapii, zbudowane od podstaw – w ciągu 10 miesięcy, kosztem 60 mln zł – na terenie szpitala, w miejscu, gdzie kiedyś znajdował się basen przeciwpożarowy. Koszalińska placówka jest trzecią w Polsce, po Poznaniu i Wałbrzychu, zrealizowaną przez firmę Euromedic Onkoterapia. Leczenie jest finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Obecna na uroczystości otwarcia ośrodka, dr Danuta Rogowska, wojewódzka konsultant radioterapii onkologicznej, powiedziała, że dzięki uruchomieniu centrum “powstał ośrodek, który będzie mógł kompleksowo leczyć nowotwory złośliwe, bo w szpitalu znajduje się radioterapia, onkologia kliniczna i chirurgia, a czas oczekiwania na radioterapię skróci się do 4 tygodni, co jest standardem gwarantującym skuteczne leczenie”.

Placówka będzie mogła przyjąć 2 tys. pacjentów w ciągu roku. Centrum zatrudnia 30 osób, w tym 4 lekarzy, 4 fizyków i 6 techników. Ma na swoim wyposażeniu najnowocześniejsze urządze­nia do teleradioterapii (źródło promieniowania jest umieszczone na zewnątrz ciała pacjenta) i brachyterapii (źródło promieniowania wprowadza się do ciała pacjenta). Nie są znane warunki umowy między firma a szpitalem, wiadomo jedynie, że szpital przejmie placówkę na własność po roku 2023. (kw)

Inwestorem jest holenderski holding Euromedic International, który powstał z połączenia kapitału holenderskiego i izraelskiego, przy wsparciu kapitału brytyjsko-niemieckiego. W 2000 roku firma otrzymała poręczenie międzynarodowej organizacji Światowy Fundusz Środowiska (Global Environment Fund – GEF) w Waszyngtonie. W GEF uczestniczą 183 rządy różnych państw świata, a fundusz został stworzony dla wsparcia krajów rozwijających się oraz krajów o gospodarkach w okresie przejściowym na projekty związane z różnorodnością biologiczną, wodami międzynarodowymi, zmianą klimatu, degradacją gleb, efektem ozonowym i in. Stąd właśnie wynika późniejsze ukierunkowanie firmy na kraje pokomunistyczne w Europie Środkowo-Wschodniej (Węgry, Rumunia, Bośnia-Hercegowina, Polska, Rosja, Czechy, Chorwacja). Z czasem, po usamodzielnieniu finansowym i wykupie udziałowca izraelskiego (Red Sea Group), przy wsparciu holenderskiej korporacji kapitałowej ING (International Netherlands Group), firma dokonuje ekspansji na inne kraje Europy (Portugalia, Włochy, Irlandia, Szwajcaria i Wielka Brytania).

Na stronie internetowej firmy czytamy: “Firma Euromedic jest jednym z największych inwestorów i świadczeniodawców usług w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) w Europie. W 197 centrach medycznych, będących wyłączną własnością firmy, zapewnia najlepszą możliwą diagnostykę obrazową i laboratoryjną, opiekę nefrologiczną oraz usługi z zakresu radioterapii onkologicznej.” O firmie można również przeczytać: “Łączymy prywatne inwestycje z publiczną ochroną zdrowia. Zgromadziliśmy znaczące doświadczenie w budowaniu tego typu rozwiązań. Euromedic Polska jest pierwszą w Polsce firmą sektora medycznego nastawioną na ścisłą współpracę z publiczną służbą zdrowia.”

Be Sociable, Share!
Category : Home / Inwestycje prywatne / Rozwój / Zdrowie

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz