Ratusz

12
Jan

Nawet 5 mln złotych mogą sięgać roszczenia z tytułu nadpłaconego w latach 2008-2011 czynszu w mieszkaniach komunalnych w Koszalinie. Sądy wydały już pierwsze nakazy zwrotu nadpłaty wobec zarządcy budynków komunalnych – ZBM w Koszalinie. W tej chwili w sądzie czeka na rozpoznanie 100 wniosków o zwrot czynszu, ale na specjalną listę zapisało się już 890 lokatorów.

continue

Category : Budżet miasta | Home | Ratusz | Blog
6
Dec

Władysław Husejko
Władysław Husejko

Nowym przewodniczącym Rady Miejskiej został 58-letni Władysław Husejko (Platforma Obywatelska), marszałek województwa zachodniopomorskiego w poprzedniej kadencji samorządu (2006-2010). Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej zostali Eugeniusz Żuber (PO) oraz Krystyna Kościńska (SLD).

W nowej 25-osobowej Radzie Miasta, 14 mandatów obejmie PO, 5 SLD, po 3 mandaty PiS i Lepszy Koszalin. Próg wyborczy przekroczył też komitet Stefana Romeckiego, nie wystarczyło to jednak do objęcia mandatu. Obecna ordynacja tzw. proporcjonalna i stosowany przelicznik d’Hondta faworyzuje silne i bogate ugrupowania, pozostawiając za burtą osoby, które zdobyły znacznie więcej głosów od obecnych radnych (Stefan Romecki miał lepszy wynik od 16 nowych radnych, nie wszedł jednak do Rady). (red)

continue

Category : Home | Miasto | Personalia | Ratusz | Blog
21
Sep

Podczas poniedziałkowego (13 września) Kolegium Prezydenckiego pełniący obowiązki prezydenta Koszalina Piotr Jedliński polecił pracownikom ratusza zlecenie przegotowania koncepcji utworzenia w Koszalinie domu pomocy społecznej. W grę wchodzi budynek byłej bursy szkolnej przy ul. Morskiej, który od kilku lat jest niezagospodarowany. To ważna decyzja, która stworzy w przyszłości możliwości profesjonalnej opieki nad ludźmi starszymi, często niepełnosprawnymi.

continue

Category : Home | Inwestycje miejskie | Polityka społeczna | Ratusz | Blog
18
Dec

Dochody budżetowe Koszalina w 2010 roku
Dochody budżetowe Koszalina w 2010 roku

W czwartek 17 grudnia, radni Koszalina przyjęli budżet miasta na 2010 rok. Jest on pod każdym względem wyjątkowy, przewiduje nie tylko rekordowe dochody i wydatki, ale także niespotykany nigdy wcześniej poziom inwestycji. Łyżką dziegciu do beczki pełnej miodu, jest stosunkowo wysoki deficyt budżetowy i rosnące zadłużenie miasta, chociaż nadal bardzo bezpieczne, jeśli mierzyć je wskaźnikami zapisanymi w ustawie o finansach publicznych.

continue

Category : Budżet miasta | Home | Miasto | Ratusz | Blog
20
Aug

“Rzeczpospolita” z 20 sierpnia 2009 pisze o pogarszającej się sytuacji budżetów gminnych, powiatowych i miejskich. Główną przyczyną jest złe prawo. Przepisy są niestabilne do tego stopnia, że gminy na skutek orzeczeń sądowych muszą zwracać pieniądze pobrane wcześniej w formie podatków (np. zwrot podatku od nieruchomości za drogi wewnętrzne, jak się okazuje niesłusznie pobieranego w latach 2004-2006). Państwo wprowadza także liczne ulgi podatkowe, co zwykle odbywa sie kosztem samorządów przez zmniejszenie wpływów do budżetów i bez uwzględnienia ewentualnej refundacji ubytku dochodów gminom, mimo istnienia takiego obowiązku. W tym roku wprowadzono dwie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych zamiast trzech (18 i 32 proc. zamiast dotychczasowych 19, 30 i 40 proc.), co również skutkuje zmiejszeniem wpływów do budżetów. Panujący w gospodarce kryzys spowodował również zmniejszenie wpływów z podatków lokalnych oraz zwiększony napływ wniosków o zwolnienia podatkowe. Kurczą się również wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego.

continue

Category : Budżet miasta | Home | Ratusz | Blog