Sunday, Feb 17th

Last update04:33:09 AM GMT

You are here Wiara Tomasz - Spotkania Dlaczego każdy z nas powinnien innym obmywać stopy

Dlaczego każdy z nas powinnien innym obmywać stopy

Email Drukuj PDF

Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. (J 13, 14)

Nasz Pan pragnie, aby uczniowie naśladowali Jego przykład. Mówi więc: Jeżeli więc Ja, który jestem kimś większym jako Nauczyciel i Pan, umyłem wam nogi, to i wy, o wiele bardziej , ponieważ jesteście mniejsi, jako uczniowie i słudzy, powinniście sobie nawzajem umywać nogi: "Kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą ... albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć" (Mt 20, 26,28).

Należy stwierdzić, za Augustynem, że każdy człowiek powinien obmywać nogi innych albo w sposób cielesny, albo duchowy. Jest zaś czymś daleko lepszym i bezsprzecznie prawdziwszym, gdy ktoś spełnia to czynem, bo nie powinien chrześcijanin gardzić robieniem tego, co robił Chrystus. Kiedy bowiem ktoś ciałem swym pochyla się nad nogami brata, także w jego sercu zostaje wzbudzony, albo umocniony - gdy już tam jest obecny - afekt pokory. Jeśli zaś nie realizowałoby się to czynem, to przynajmniej w sercu powinniśmy tak postępować.

Obmycie nóg przypomina nam o obmyciu ze zmaz grzechu. W znaczeniu duchowym więc obmywasz nogi swojego brata, gdy, o ile to jest w tobie, obmywasz jego zmazy. A dokonuje się to na trzy sposoby:

(i) Przez odpuszczenie mu obrazy. "Znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy!" (Kol 3, 13)

(ii) Modląc się za jego grzechy: "Módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie" (Jk 5, 16). Ten sposób obmycia, jak i poprzedni, jest wspólny wszystkim wierzącym.

(iii) Trzeci sposób odnosi się do przełożonych, którzy powinni obmywać przez odpuszczanie grzechów autorytetem kluczy: "Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone" (J 20, 22).

Możemy także powiedzieć, że Pan ukazał to w czynach poprzez wszystkie dzieła miłosierdzia. Albowiem, kto daje chleb łaknącemu, obmywa jego nogi, podobnie gdy przyjmuje go w gościnę i gdy przyodziewa nagiego itd.: "Zaradzajcie potrzebom świętych! Przestrzegajcie gościnności!" (Rz 12, 13).

Tomasz z Akwinu

Źródło: Thomas Aquinas, Super Evangelium S. Ioannis Lectura, rozdz. 13, wykł. 3, cz. 2. Polskie wydanie: Komentarz do Ewangelii Jana. Tłumaczył z łaciny: Tadeusz Bartoś OP. Wydawnictwo ANTYK - Marek Derewiecki.
Dobór tekstów na podstawie: St. Thomas Aquinas (www.thomasofaquino.blogspot.com) oraz Facebook/St. Thomas Aquinas - według książki: St. Thomas Aquinas. Meditations for Lent. Passages selected by Fr. Mezard, O.P., trans. by Fr. Philip Hughes. London: Sheed and Ward, 1937.

Piąta Niedziela Wielkiego Postu, zwana Niedzielą Pasyjną, w tradycyjnym Mszale nazywa się Niedzielą Męki Pańskiej (Dominica de Passione) i rozpoczyna Okres Męki Pańskiej. Natomiast następna Niedziela, zwana Palmową, nosi nazwę Drugiej Niedzieli Męki Pańskiej i rozpoczyna Wielki Tydzień. W Niedzielę Pasyjną w kościołach zakrywane są krzyże, które mają pozostać zasłonięte aż do końca liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek.

Umycie nóg. Pieter van Edingen van Aelst, ok. 1510. Tkanina - złoto, jedwab i wełna na osnowie wełnianej. Rijksmuseum, Amsterdam.

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież