Friday, Nov 22nd

Last update04:33:09 AM GMT

RSS
You are here Wiara Etyka

Etyka

Prawdziwa nauka Kościoła o karze śmierci

Email Drukuj PDF

Nauka Kościoła Katolickiego dotycząca moralnej oceny (a więc zgodności z Prawem Bożym) jakiegoś obszaru działalności człowieka zawsze formułowana jest na dwu poziomach: (1) Pierwszym jest ogólna zasada, obowiązująca bezwarunkowo, to znaczy zawsze, wszędzie, w każdych okolicznościach i w odniesieniu do każdego. (2) Poziomem drugim są odniesienia tej ogólnej zasady do konkretnych, często bardzo skomplikowanych sytuacji,

Kara śmierci a etyka katolicka - o. Jacek Woroniecki OP

Email Drukuj PDF

PrawoObawa przed utratą tego, co człowiek uważa za najdroższe, wstrzyma niejednego od dogadzania na drodze przestępstwa swym pożądaniom lub namiętnościom. A skoro go nie wstrzymała i dopuścił się jednego z tych najcięższych przewinień naruszających porządek społeczny, przede wszystkim zabójstwa, to sprawiedliwe jest,

Poprawiony: sobota, 10 grudnia 2011 14:23

Wojna sprawiedliwa

Email Drukuj PDF

Wojna"Albowiem i ci nawet, co wojny chcą, dążą tylko do zwycięstwa, a przeto wojując pragną dojść do zaszczytnego dla siebie pokoju... Pewnik to jest, że pokój jest pożądanym końcem wojny" - św. Augustyn w "Państwie Bożym" zauważa, że wojna nie jest celem samym w sobie, ale jej rzeczywistym dążeniem jest pokój,

Poprawiony: piątek, 01 kwietnia 2011 13:25