Home » Obywatel » Patriotyzm » Maria Fieldorf-Czarska - uroczystości pogrzebowe w Gdańsku

Dodano: 2010-11-30

Maria Fieldorf-Czarska - uroczystości pogrzebowe w Gdańsku

W sobotę 27 listopada w kościele oo. Cystersów pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Gdańsku Oliwie, odprawiona została Msza Święta żałobna za zmarłą 21 listopada Marię Fieldorf-Czarską, córke legendarnego gen. Augusta Fieldorfa "Nila".

Trumna z ciałem Marii Fieldorf-Czarskiej na katafalku w kościele Matki Bożej Królowej Korony Polskiej (oo. Cystersów) w Gdańsku Oliwie. (Foto: Krzysztof Kobyliński)

Asystę honorową przy trumnie pełnili żołnierze Jednostki Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych im. gen. bryg. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie oraz członkowie Związku Strzeleckiego. Mowę pożegnalną wygłosił Piotr Szubarczyk z Biura Edukacji Publicznej IPN, przypominając heroiczną walkę Córki o postawienie przed wymiarem sprawiedliwości zabójców sądowych jej Ojca. "Niestety, wszędzie napotykała opór i niechęć do takich działań. Nigdy jednak nie zgorzkniała z tego powodu i nigdy się nie poddała. Do końca była pogodna i pełna werwy" - powiedział mówca.

W pożegnaniu Marii Fieldorf-Czarskiej w Gdańsku uczestniczyli Koszalinianie: Krzysztof i Ewa Kobylińscy, spokrewnieni z gen. Fieldorfem-Nilem (żona Generała nazywała się z domu Kobylińska), a także Tadeusz Wołyniec i Czesław Dębiec z koszalińskiego oddziału Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym. Obecni byli kombatanci ze Sławna, skupieni w organizacji "Polski Gułag" oraz poczet sztandarowy sławieńskiej Solidarności.

Prochy Zmarłej spoczną 4 grudnia w symbolicznej mogile Generała "Nila" na wojskowych Powązkach w Warszawie.


Click Click Click Click Click
Click Click Click Click Click
Click Click Click Click Click
Click Click Click Click Click
Click Click Click Click Click
Click Click Click Click Click
Click Click Click Click Click
Click Click Click Click Click
Click Click Click Click Click
Click Click Click Click Click

Fotografie: Dzięki uprzejmości pana Piotra Szubarczyka
z IPN w Gdańsku.


(Piotr Szubarczyk)Piotr SZUBARCZYK - publicysta historyczny, edukator w Biurze Edukacji Publicznej Oddziału Gdańskiego IPN, popularyzator historii. Autor ponad 400 artykułów prasowych poświęconych historii Polski, autor i współautor kilkunastu książek. Współpracuje z radiem i TV.


(Maria Fieldorf-Czarska)Maria FIELDORF-CZARSKA (1925-2010) córka legendarnego gen. Augusta Fieldorfa "Nila" (1895-1953), jednego z przywódców Podziemnego Państwa Polskiego, dowódcy Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej, komendanta organizacji NIE, straconego w wyniku mordu sądowego w 1953 roku. Urodzona 20 marca 1925 roku w Wilnie, najpierw uczęszczała do Szkoły Powszechnej Rodziny Wojskowej, a następnie do Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej. Maturę zdała na tajnych kompletach, w 1943 roku została zaprzysiężona jako łączniczka Armii Krajowej. Po 1945 roku zamieszkała z rodziną w Łodzi, gdzie studiowała na Wydziale Prawno-Administracyjnym Uniwersytetu Łódzkiego. W 1962 roku zamieszkała w Gdańsku. 24 lutego 1953 roku, a więc w dniu, w którym wykonano wyrok na Auguście Fieldorfie, była w więzieniu przy ul. Mokotowskiej, starając się o widzenie z ojcem (generała stracono krótko po godz. 15.00). Była wierną i niestrudzoną strażniczką pamięci swego Ojca, gotową w każdej chwili udać się do najdalszego zakątku kraju, do każdego miejsca wspomnienia lub upamiętnienia generała. Inwigilowana wraz z rodziną przez UB/SB, nigdy nie zrezygnowała z wyjaśnienia okoliczności mordu na swoim Ojcu oraz prób odnalezienia jego grobu. W październiku 2003 roku spotkała się z młodzieżą z koszalińskich szkół gimnazjalnych i średnich, dokonując także otwarcia okolicznościowej wystawy "Niezłomny" o gen. Fieldorfie.


(Generał Fieldorf)Generał brygady August Emil Fieldorf "Nil" (1895-1953) był komendantem Kedywu AK. Wybitny oficer Polskiego Państwa Podziemnego. Od wczesnej młodości walczył o niepodległość Polski - już w 1912 roku był w Związku Strzeleckim, a w 1914 jako żołnierz Pierwszej Kompanii Kadrowej i l Brygady Legionów, był uczestnikiem wojny z bolszewikami (1919-20). W 1919 roku został odznaczony Krzyżem "Wilno", czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Niepodległości (1932), Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta (1937), Złotym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari (1944), i wieloma innymi, a Orderem Orła Białego pośmiertnie (2006). W trakcie wojny obronnej 1939 był dowódcą 51 pułku piechoty, a od 1940 w Komendzie Głównej ZWZ, następnie został Inspektorem Obszaru Krakowskiego i Komendantem Obszaru Białostockiego ZWZ-AK. Działał pod pseudonimem "Nil". Od roku 1942 w Komendzie Głównej AK, został członkiem Kierownictwa Walki Podziemnej i szef Kedywu, organizator skutecznego zamachu na Franza Kutscherę. Zostaje komendantem organizacji NIE (jak niepodległość), której celem było przeciwstawienie się sowietyzacji Polski po wojnie. Został aresztowany przez NKWD, nie rozpoznany i zesłany pod Swierdłowsk (1945-47), gdzie dzięki Opatrzności przeżył. Po powrocie z zesłania ujawnił się, po inwigilacji aresztowany przez UB w 1950 roku, był nakłaniany do współpracy z bezpieką. Jednakże jako oficer Wojska Polskiego odmówił. 20 października 1952 roku Sąd Najwyższy podtrzymał wyrok śmierci wydany przez Sąd Wojewódzki w Warszawie, który został wykonany 24 lutego 1953 w więzieniu na Mokotowie w Warszawie, przez powieszenie. Nie jest znane miejsce pochówku Generała, a żaden z uczestników zbrodni sądowej nie poniósł kary.


Podziel się swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami na naszym Forum. W dziale Państwo możesz podyskutować o zagadnieniach państwowych i międzynarodowych, Unii Europejskiej, relacjach polsko-niemieckich, stosunkach z innymi państwami. Dział Obywatelskość obejmuje takie zagadnienia jak: społeczeństwo obywatelskie, wolność słowa, patriotyzm, cywilizacja łacińska. Z kolei w dziale Jednomandatowe Okręgi Wyborcze możesz podyskutować o systemach wyborczych i wyborach do organów przedstawicielskich różnych szczebli.Koszalin7-info
Koszalin7-forum
Koszalinianie