Edykt królewski rozwiązuje kapitułę kamieńską

Drukuj
Kapituła

"My, Fryderyk Wilhelm, z łaski Bożej Król Pruski biorąc pod uwagę, iż: a) cele, dla których duchowne fundacje i klasztory były dotąd zakładane nie pokrywają się po części z powodami i koniecznością czasu, po części zaś mogą być uzyskane lepiej innym sposobem; b) wszystkie ościenne państwa postąpiły już według tych samych reguł; c) punktualna spłata kontrybucji na rzecz Francji może być osiągnięta tylko w ten sposób; d) tym samym pomniejszymy i tak już pokaźne wymogi co do prywatnego majątku naszych wiernych poddanych, rozporządzamy co następuje: (...)". Tak rozpoczynał się "Edykt o włączeniu wszelkich dóbr duchownych do monarchii" (Edikt über die Einziehung sämmtlicher geistlicher Güter in der Monarchie) z dnia 30 października 1810 roku.

EDYKT KRÓLEWSKI ROZWIĄZUJE KAPITUŁĘ KAMIEŃSKĄ - cały artykuł

Dziękujemy panu Marianowi Klasikowi za wyrażenie zgody na przedruk artykułów na naszym portalu.