Tuesday, Oct 22nd

Last update04:33:09 AM GMT

RSS
You are here Pomorze Historia Ordynacja wyborcza w Polsce i Wielkiej Brytanii

Ordynacja wyborcza w Polsce i Wielkiej Brytanii

Email Drukuj PDF

Ordynacja wyborcza stanowi fundament demokracji. Sposób wyboru przedstawicieli określa nie tylko ustrój państwa, ale również kształtuje to państwo w każdej jego dziedzinie, gdyż to właśnie ci przedstawiciele mają wpływ na obieranie kierunków jego rozwoju. Dlatego też ordynacja wyborcza powinna być głównym polem badań konstytucjonalistów i ustrojodawców.

Celem pracy jest przedstawienie dwóch ordynacji wyborczych: proporcjonalnej - Polskiej i jednomandatowej - Brytyjskiej. Wśród ordynacji występujących na świecie te dwie są najbardziej popularne a w swej charakterystyce i zastosowaniu skrajnie różne. Dlatego praca nie ma charakteru porównawczego. Stanowi analizę obu systemów oraz poszukuje kluczowe różnice pomiędzy ordynacjami.

ORDYNACJA WYBORCZA W POLSCE I WIELKIEJ BRYTANII (plik .PDF)

Praca składa się z dwóch rozdziałów. Pierwszy dotyczy ordynacji proporcjonalnej. Po wstępie dotyczącym pojęcia prawa wyborczego i krótkiego zarysu historycznego następuje dokładny opis zasad prawa wyborczego określenie ich zakresu i celów. W kolejnych podrozdziałach opisana jest procedura wyborcza od zgłoszenia i rejestracji kandydatów poprzez głosowanie i ustalenie wyników wyborów po stwierdzenie ich ważności. Odrębny podrozdział dotyczy samej proporcjonalności ujętej osobno jako kluczowej dla tematu oraz charakterystyka systemu d’Hondta. W drugim rozdziale analizie poddana jest ordynacja Brytyjska. Po wstępie dotyczącym historii ordynacji większościowej zarówno w Polsce jak i w Wielkiej Brytanii następuje opis przygotowania wyborów, trybu zgłaszania i rejestracji kandydatów, kampanii wyborczej i głosowania aż po ustalenie wyników głosowania i trybu wyborów uzupełniających.

Marek Kobylarski, Ordynacja wyborcza w Polsce i Wielkiej Brytanii - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Praca magisterska napisana na seminarium: Systemy konstytucyjne wybranych państw świata, pod kierunkiem Doktor Marzeny Lipskiej.

Marek Kobylarski (z gitarą), autor opracowania, z Krzysztofem Kowalczykiem - obaj wówczas studenci i członkowie NZS - podczas manifestacji JOW przed Sejmem RP w maju 2009 roku.

 

 

 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież