Niemiecki sen o hegemonii

Drukuj
Plakat

"Biorąc pod uwagę rosnącą potęgę i gospodarczą i polityczną RFN, bardziej prawdopodobny jest wzrost ambicji wielkoniemieckich niż ich zanik. Realne zagrożenie nie tkwi przy tym ani w użyciu siły, ani w wymuszonych zmianach granic, czym karmiła nas propaganda ostatnich dziesięcioleci. To zagrożenie ma perspektywę historyczną i wynika z możliwości najpierw gospodarczego, a następnie kulturowego wchłonięcia, bez żadnych zamian granic lub z ich zmianami - za pełnym przyzwoleniem całego społeczeństwa" - taką tezę formułuje znawca zagadnień niemieckich dr Wojciech Błasiak w swojej analizie, którą przedstawiamy naszym Czytelnikom. "Nie jest zbiegiem okoliczności fakt, iż ambasadorem Niemiec w Polsce jest były szef niemieckiego wywiadu i kontrwywiadu" - pisze dalej dr Błasiak. "Polska to poważne zadanie polityczne i gospodarcze dla Niemiec. A kluczowym jest w niej zbudowanie proniemieckiej agentury wpływu, na czele z częścią klasy politycznej i polskimi partiami politycznymi." Stąd wspieranie i nagradzania wszelkich kompradorskich zachowań politycznych polskich polityków i polskich partii, a zwalczanie i karanie wszelkich zachowań politycznych wzmacniających polską suwerenność. Zapraszamy do lektury niezwykle ciekawego tekstu. (ah)

NIEMIECKI SEN O HEGEMONII - cały artykuł

Wojciech BŁASIAK - (ur. 1952 w Sosnowcu) polityk, ekonomista i socjolog, doktor nauk humanistycznych, poseł na Sejm II kadencji z ramienia Konfederacji Polski Niepodległej (KPN). Jedyny polski parlamentarzysta, który w roku 1997 protestował na posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego przeciwko wpisywaniu do Konstytucji słowa "proporcjonalne" w odniesieniu do wyborów i jedyny parlamentarzysta, który działał w sprawie wyjaśnienia afery FOZZ i Banku Handlowego. Prezes Stowarzyszenia Polskiej Myśli Strategicznej w Katowicach. Niezależny wydawca tygodnika "Puls Zagłębia", działacz Ruchu JOW. Prowadzi własny Instytut Studiów i Projektów Rozwoju zajmujący się projektami unijnymi i edukacyjnymi. Autor wielu analiz i artykułów na tematy społeczno-ekonomiczne.

Dziękujemy dr. Wojciechowi Błasiakowi za zgodę na przedruk swoich artykułów na naszym portalu.