Żegnamy Marię Fieldorf-Czarską

Drukuj
Fieldorf-Czarska
Fieldorf-Czarska

W niedzielę 21 listopada zmarła w Gdańsku w wieku 85 lat córka generała Augusta Emila Fieldorfa "Nila" - Maria Fieldorf-Czarska, związana z Koszalinem rodzinnie i darzona ogromnym szacunkiem przez koszalińskie środowiska skupione wokół Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym oraz Komitetu Obywatelskiego Miasta Koszalina. W sobotę 27 listopada odprawiona została Msza Święta żałobna w kościele Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Gdańsku Oliwie. Prochy Zmarłej spoczną 4 grudnia w symbolicznej mogile Generała „Nila” na wojskowych Powązkach w Warszawie.

W pożegnaniu Marii Fieldorf-Czarskiej w Gdańsku uczestniczyli Koszalinianie: Krzysztof i Ewa Kobylińscy, spokrewnieni z gen. Fieldorfem-Nilem (żona Generała nazywała się z domu Kobylińska), a także Tadeusz Wołyniec i Czesław Dębiec z koszalińskiego oddziału Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym. Obecni byli kombatanci ze Sławna, skupieni w organizacji "Polski Gułag" oraz poczet sztandarowy sławieńskiej Solidarności. (red)

CZYTAJ:

On wierzył w Polskę - spotkanie Marii Fieldorf-Czarskiej z młodzieżą Koszalina.
Nie możemy o nich zapomnieć - spotkanie Koszalinian z Marią Fieldorf-Czarską w Strzebielinie koło Wejherowa.
Szkoła gen. Fieldorfa w Bobrowicach - uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Bobrowicach imienia Generała Augusta Fieldorfa - "Nila".

Foto 1. Maria Fieldorf-Czarska w Koszalinie w październiku 2003 roku.
Foto 2. Msza Święta żałobna w kościele Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Gdańsku Oliwie, 27 listopada 2010 roku. (Foto: Krzysztof Kobyliński).

Maria Fieldorf-Czarska, córka legendarnego gen. Augusta Fieldorfa-Nila, jednego z przywódców Podziemnego Państwa Polskiego, dowódcy Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej, komendanta organizacji NIE, straconego w wyniku mordu sądowego w 1953 roku. Urodzona 20 marca 1925 roku w Wilnie, najpierw uczęszczała do Szkoły Powszechnej Rodziny Wojskowej, a następnie do Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej. Maturę zdała na tajnych kompletach, w 1943 roku została zaprzysiężona jako łączniczka Armii Krajowej. Po 1945 roku zamieszkała z rodziną w Łodzi, gdzie studiowała na Wydziale Prawno-Administracyjnym Uniwersytetu Łódzkiego. W 1962 roku zamieszkała w Gdańsku. 24 lutego 1953 roku, a więc w dniu, w którym wykonano wyrok na Auguście Fieldorfie, była w więzieniu przy ul. Mokotowskiej, starając się o widzenie z ojcem (generała stracono krótko po godz. 15.00). Była wierną i niestrudzoną strażniczką pamięci swego Ojca, gotową w każdej chwili udać się do najdalszego zakątku kraju, do każdego miejsca wspomnienia lub upamiętnienia generała. Inwigilowana wraz z rodziną przez UB/SB, nigdy nie zrezygnowała z wyjaśnienia okoliczności mordu na swoim Ojcu oraz prób odnalezienia jego grobu. W październiku 2003 roku spotkała się z młodzieżą z koszalińskich szkół gimnazjalnych i średnich, dokonując także otwarcia okolicznościowej wystawy "Niezłomny" o gen. Fieldorfie.