Sunday, Feb 17th

Last update04:33:09 AM GMT

RSS
You are here Obywatel Państwo

Państwo

Tragedia

Email Drukuj PDF

PrezydentW katastrofie samolotu koło Smoleńska zginęli dziś rano Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński z Małżonką Marią Kaczyńską. Lecieli do Katynia, miejsca symbolizującego wytracenie polskich elit.

Poprawiony: niedziela, 11 kwietnia 2010 10:33

Miękkie państwo i jego "liberum veto"

Email Drukuj PDF

Wojciech BłasiakEfektem ostatnich 20 lat transformacji jest przekształcenie podległego państwa Polski Ludowej jako elementu zewnętrznej części radzieckiego imperium, w niepodległe miękkie państwo półperyferyjnego kapitalizmu zależnego. Państwo III Rzeczypospolitej,

Poprawiony: wtorek, 09 marca 2010 23:09

Znikające akta zbrodni hitlerowskich

Email Drukuj PDF

DokumentyPorażający przypadek niewywiązywania się instytucji państwowych z obowiązku chronienia naszego dziedzictwa narodowego opisuje dzisiejszy "Nasz Dziennik" (piątek, 5 marca 2010). Począwszy od lat 70. aż do 2004 roku trwał proceder przekazywania Niemcom akt związanych z martyrologią Narodu Polskiego

Poprawiony: wtorek, 16 marca 2010 01:14

Nieformalne grupy interesu w RP

Email Drukuj PDF

ARGIW Polsce toczy się gra o znaczeniu cywilizacyjnym, której wynik przesądzi o tym, jakiego rodzaju częścią maszynerii światowej okaże się Polska. Czy będziemy pionkiem, czy figurą na światowej szachownicy. Jest to gra o to, czy nasza demokracja będzie płytka, rytualna, odświętna,

OP - bariera cywilizacyjnego rozwoju Polski

Email Drukuj PDF

RepublikaZbudowane i funkcjonujące w ciągu ostatnich 18 lat państwo III RP okazało się być tzw. miękkim państwem, używając określenia szwedzkiego ekonomisty i socjologa Gunnara Myrdala. Okazało się być europejską wersją państwa o cechach zbliżonych, choć nie tożsamych, do cech państw

Poprawiony: sobota, 06 lutego 2010 18:17

Primus inter pares - uwagi w kwestii przywództwa republikańskiego

Email Drukuj PDF

Kazimierz Wlk.Zwycięstwo jakie dokonało się przed 600 laty pod Grunwaldem, było nie tylko zwycięstwem militarnym, ale także moralnym. Polska, połączona unią z Litwą, pokazała swoją wyższość państwową i ustrojową, przeciwstawiając krzyżackiej tyranii nowoczesną demokrację szlachecką.

Poprawiony: czwartek, 15 lipca 2010 22:40

Polityka jako spektakl

Email Drukuj PDF

TeatrPotoczny obserwator naszego życia politycznego bez trudu zauważy, że swoistym znakiem rozpoznawczym publicznego dyskursu politycznego toczącego się w Polsce po 1989 roku, stał się charakterystyczny termin scena polityczna. Zarówno politycy rozmaitych orientacji, jak i publicyści w swoich

Polityka jako biznes

Email Drukuj PDF

BusinessPraktyki korupcyjne nabrały tak masowego charakteru, że ich opis w kategoriach patologii władzy stwarza mimowolnie fałszywy obraz sytuacji, skoro korupcja, która z natury rzeczy winna mieć incydentalny i sporadyczny charakter, stała się normą czy prawidłowością funkcjonowania organów państwa.

FOZZ - dobra ciocia polskich afer

Email Drukuj PDF

FOZZTymczasem, 15 lat od tamtych wydarzeń, sprawa FOZZ bez przerwy pojawia się

Jak zmanipulowano wybory 2007 roku

Email Drukuj PDF

FundacjaFundacja Konrada Adenauera należy do najważniejszych zagranicznych instytucji wpływu

Poprawiony: piątek, 05 lutego 2010 19:16

Jakiej ordynacji wyborczej potrzebuje Polska

Email Drukuj PDF

Tomasz KaźmierskiObserwując przez kilkanaście lat funkcjonowanie polskiego prawa wyborczego nie sposób nie dojść do wniosku, że w społeczeństwie, w którym skutecznie zniszczono podstawy obywatelskiego życia publicznego, prawo wyborcze oparte na reprezentacji proporcjonalnej uniemożliwia odbudowę demokracji.

Poprawiony: wtorek, 25 maja 2010 21:15

O niesprawnym państwie

Email Drukuj PDF

Wojciech BłasiakW artykule O skutecznym parlamencie ("Rz", 5.03.2009) Radosław Zubek, pracownik naukowy Instytutu Europejskiego

Poprawiony: sobota, 30 stycznia 2010 06:13

Strona 2 z 2