Tuesday, Jun 25th

Last update04:33:09 AM GMT

RSS
You are here Obywatel

Obywatel

Brała pieniądze od służb sowieckich?

Email Drukuj PDF

Mr FarageNigel Farage ujawnia w Parlamencie Europejskim powiązania minister spraw zagranicznych Unii Europejskiej Cathie Ashton z komunistami i służbami sowieckimi. Przewodniczący Parlamentu Jerzy Buzek daje mu do zrozumienia,

Poprawiony: niedziela, 21 lutego 2010 12:36

Wypędzeni już dawno zwyciężyli

Email Drukuj PDF

HdG BonnFilip Gańczak napisał na blogu Newsweeka w Salonie24 notkę zatytułowaną Zwycięstwo wypędzonych. Redaktor tygodnika pisze m.in., że to polscy politycy i publicyści wyolbrzymili rolę Eriki Steinbech ze Związku Wypędzonych

Poprawiony: piątek, 12 lutego 2010 03:14

Polsko-ukraińska kwadratura koła

Email Drukuj PDF

K. PużakI na tym polega problem, że nie tylko piewcy chwały ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego, których nie brakuje ani w Kanadzie, ani w niepodległej dziś Ukrainie, ale i zwyczajni ukraińscy historycy nie chcą uznać bezspornego dla nas faktu - rzezi Polaków na Kresach. W swoim czasie przy spotkaniach ze swoimi ukraińskimi przyjaciółmi,

Poprawiony: czwartek, 11 lutego 2010 13:17

Wizja Alexandra von Waldowa

Email Drukuj PDF

1939W dniach od 30 sierpnia do 1 września (2002 r.) w Feldkirchu w Austrii odbyl sie X Kongress Mut Zur Ethik (Odwaga zajęcia moralnej postawy). Ostatniego dnia obrad prof. Alexander von Waldow z Niemiec, zastępca Federalnego Przewodniczącego Stowarzyszenia ds. Problemów Gospodarczych Wschód

Poprawiony: czwartek, 11 lutego 2010 03:42

Roszczenia majątkowe "wypędzonych" w prawie międzynarodowym (2)

Email Drukuj PDF

TrybunałMimo zwrotu w stosunkach politycznych RFN - Polska nie ma podstaw do uznania problemu wywłaszczenia za prawnie uregulowany. Wynika to z wielu luk w formalnych regulacjach dotyczących skutków drugiej wojny oraz braku odpowiednich działań w stosunkach dwustronnych po 1990 r.

Poprawiony: czwartek, 11 lutego 2010 02:20

Roszczenia majątkowe "wypędzonych" w prawie międzynarodowym (1)

Email Drukuj PDF

GrundgesetzW Polsce po 1990 r. temat "otwartych spraw majątkowych" w stosunkach dwustronnych z RFN został podporządkowany innemu celowi polityki zagranicznej - osiągnięciu członkostwa w UE. W tej sytuacji doktryna, a w konsekwencji ocena polityczna problemu, opiera się

Poprawiony: czwartek, 11 lutego 2010 02:18

Nieformalne grupy interesu w RP

Email Drukuj PDF

ARGIW Polsce toczy się gra o znaczeniu cywilizacyjnym, której wynik przesądzi o tym, jakiego rodzaju częścią maszynerii światowej okaże się Polska. Czy będziemy pionkiem, czy figurą na światowej szachownicy. Jest to gra o to, czy nasza demokracja będzie płytka, rytualna, odświętna,

OP - bariera cywilizacyjnego rozwoju Polski

Email Drukuj PDF

RepublikaZbudowane i funkcjonujące w ciągu ostatnich 18 lat państwo III RP okazało się być tzw. miękkim państwem, używając określenia szwedzkiego ekonomisty i socjologa Gunnara Myrdala. Okazało się być europejską wersją państwa o cechach zbliżonych, choć nie tożsamych, do cech państw

Poprawiony: sobota, 06 lutego 2010 18:17

Primus inter pares - uwagi w kwestii przywództwa republikańskiego

Email Drukuj PDF

Kazimierz Wlk.Zwycięstwo jakie dokonało się przed 600 laty pod Grunwaldem, było nie tylko zwycięstwem militarnym, ale także moralnym. Polska, połączona unią z Litwą, pokazała swoją wyższość państwową i ustrojową, przeciwstawiając krzyżackiej tyranii nowoczesną demokrację szlachecką.

Poprawiony: czwartek, 15 lipca 2010 22:40

Odbudowa myśli spójnej

Email Drukuj PDF

CyceronZapomnieliśmy, gdzie leży nasze źródło i przez to nie czerpaliśmy z niego. Polska od początku kształtowania swej państwowości wpisała się w obszar oddziaływania cywilizacji chrześcijańskiej, zwanej czasem łacińską. Znaczy to, że od początku kształtowania swojej państwowości,

Poprawiony: sobota, 06 lutego 2010 04:37

Filozoficzne źródła idei społeczeństwa obywatelskiego

Email Drukuj PDF

ArystotelesSpołeczeństwo obywatelskie jest dziś najczęściej pojmowane jako sfera dobrowolnych stowarzyszeń, organizacji, ruchów, przedsięwzięć, które kreują więzi zaufania i solidarności, służąc realizacji wielorakich celów wspólnych. Jest to przestrzeń obywatelska będąca miejscem

Poprawiony: sobota, 06 lutego 2010 04:12

Sarmatyzm i postkolonializm

Email Drukuj PDF

Złoty WiekOd kilku dni na łamach "Dziennika" czołowi polscy intelektualiści zastanawiają się, czy Polska jest krajem atrakcyjnym, krajem,z którego można być dumnym. Do tej debaty Ewa Thompson dokłada swoje refleksje na temat polskich "postkolonialnych" kompleksów.

Poprawiony: sobota, 06 lutego 2010 03:47

Kiedy rozum śpi...

Email Drukuj PDF

ElityO elicie, której nie ma, o lokajstwie intelektualnym i milczeniu intelektualistów, pisze w dzisiejszej "Rzeczpospolitej" znany publicysta, zwolennik wprowadzenia w Polsce jednomandatowych okręgów wyborczych, Maciej Rybiński. "Milczenie ludzi fachowych

Poprawiony: sobota, 06 lutego 2010 03:18

Społeczeństwo obywatelskie

Email Drukuj PDF

Tomasz Lis"Róbmy swoje", śpiewał w latach osiemdziesiątych Wojciech Młynarski i wydawał się to najlepszy, minimalno maksymalny pomysł na tamte czasy. Odwrócić się od władzy. Ignorować ją. Skupić się na tym, co da się zrobić, w czym władza i państwo nam nie przeszkodzą. Program był minimalno-maksymalny,

Poprawiony: niedziela, 09 maja 2010 14:19

Polityka jako spektakl

Email Drukuj PDF

TeatrPotoczny obserwator naszego życia politycznego bez trudu zauważy, że swoistym znakiem rozpoznawczym publicznego dyskursu politycznego toczącego się w Polsce po 1989 roku, stał się charakterystyczny termin scena polityczna. Zarówno politycy rozmaitych orientacji, jak i publicyści w swoich

Polityka jako biznes

Email Drukuj PDF

BusinessPraktyki korupcyjne nabrały tak masowego charakteru, że ich opis w kategoriach patologii władzy stwarza mimowolnie fałszywy obraz sytuacji, skoro korupcja, która z natury rzeczy winna mieć incydentalny i sporadyczny charakter, stała się normą czy prawidłowością funkcjonowania organów państwa.

FOZZ - dobra ciocia polskich afer

Email Drukuj PDF

FOZZTymczasem, 15 lat od tamtych wydarzeń, sprawa FOZZ bez przerwy pojawia się

Jak zmanipulowano wybory 2007 roku

Email Drukuj PDF

FundacjaFundacja Konrada Adenauera należy do najważniejszych zagranicznych instytucji wpływu

Poprawiony: piątek, 05 lutego 2010 19:16

Wspieramy akcję "Przypomnijmy o Rotmistrzu"

Email Drukuj PDF

Witold PileckiKomitet Obywatelski Miasta Koszalina przystąpił do akcji "Przypomnijmy o Rotmistrzu". 25 stycznia br. KOMK wystosował pismo do prezesa Fundacji Paradis Judaeorum, pana Michała Tyrpy:

Poprawiony: piątek, 13 sierpnia 2010 18:07

Publicystyka, propaganda, indoktrynacja

Email Drukuj PDF

Wolne słowoTen cytat z Johna Swintona (1829-1901) - wieloletniego wydawcy New York Timesa,

Poprawiony: niedziela, 31 stycznia 2010 00:56

Trudna lokalność

Email Drukuj PDF

Wolne słowoO "ciężkim chlebie" lokalnego dziennikarza, którego codziennością jest mazurska prowincja,

Dziennikarz pod naszym niebem

Email Drukuj PDF

Dziennikarz lokalnyKiedy przed dziesięcioma laty wpisałam w internetową przeglądarkę hasło: "prasa lokalna",

Poprawiony: sobota, 30 stycznia 2010 19:42

Szanse i zagrożenia dla dziennikarzy prasy lokalnej

Email Drukuj PDF

Wolne słowoW październiku 2005 roku w Czudcu koło Rzeszowa odbyła się konferencja

Poprawiony: sobota, 30 stycznia 2010 20:09

Kryzys postaw obywatelskich

Email Drukuj PDF

No socialW Polsce mamy do czynienia z poważnym kryzysem postaw obywatelskich. Obowiązujący system polityczny, nie tylko nie daje nadziei na jego przezwyciężenie, lecz przeciwnie - prowadzi do jego pogłębienia. Obecne rozwiązania oddalają zwykłych ludzi od udziału w sprawowaniu władzy, minimalizują ich wpływ na proces

Poprawiony: wtorek, 22 listopada 2011 11:32

Od "Solidarności" do społeczeństwa obywateli

Email Drukuj PDF

Andrzej ZollMówienie o społeczeństwie obywateli tutaj na terenie Stoczni Gdańskiej nadaje mojej wypowiedzi istotny kontekst. Jest dla mnie wielkim zaszczytem, że moje ostatnie publiczne wystąpienie jako Rzecznika Praw Obywatelskich ma miejsce tutaj, gdzie "wszystko się zaczęło".

Poprawiony: sobota, 12 czerwca 2010 18:34

Jakiej ordynacji wyborczej potrzebuje Polska

Email Drukuj PDF

Tomasz KaźmierskiObserwując przez kilkanaście lat funkcjonowanie polskiego prawa wyborczego nie sposób nie dojść do wniosku, że w społeczeństwie, w którym skutecznie zniszczono podstawy obywatelskiego życia publicznego, prawo wyborcze oparte na reprezentacji proporcjonalnej uniemożliwia odbudowę demokracji.

Poprawiony: wtorek, 25 maja 2010 21:15

Strona 6 z 7