Zmarł Zdzisław Wieczorek

Drukuj
Z. Wieczorek

W niedzielę 17 czerwca, w Hanowerze w Niemczech, zmarł w wieku 86 lat Zdzisław Wieczorek, koszaliński opozycjonista z okresu stanu wojennego. Pozostawił żonę Krystynę oraz trójkę dzieci zamieszkujących w Polsce - Alinę, Krzysztofa i Romana.
Msza święta oraz pogrzeb odbędą się w piątek 22 czerwca, w Poznaniu, na Cmentarzu przy ulicy Bluszczowej w dzielnicy Dębiec.

Zdzisław Wieczorek urodził się w 1926 roku w Bydgoszczy, w czasie wojny w wieku 13 lat deportowany do Rzeszy jako robotnik rolny, w 1955 roku ukończył Politechnikę Szczecińską, po przenosinach do Koszalina pracownik Biura Projektów Polsport. Członek Solidarności od chwili jej powstania, uczestnik zebrań Klubu Obrońców Uwięzionych za Przekonania Polityczne, kolporter ulotek w stanie wojennym. W styczniu 1982 wygłosił mowę pożegnalną nad grobem Janka Stawisińskiego, był także współorganizatorem manifestacji z 1 maja 1982 roku przed koszalińska katedrą. Nękany rewizjami, aresztowany, skazany na rok pozbawienia wolności. Po wyjściu z więzienia podjął działalność opozycyjną, ponownie aresztowany, zastraszany możliwością dokonania odwetu na uczących się wówczas dzieciach, degradowany w pracy i inwigilowany, zdecydował się na emigrację. Otrzymał azyl polityczny w Niemczech, osiedlił się w Hanowerze, kontynuował działalność patriotyczną w stowarzyszeniach polonijnych. (red)

ZDZISŁAW WIECZOREK - biogram

Zdzisław Wieczorek, zdjęcie wykonane z kserokopii paszportu. Swoją własnoręcznie napisaną biografię zakończył słowami: "Tak w skrótowym ujęciu, z pełną świadomością i odpowiedzialnością, przedstawiam swoje dotychczasowe zachowanie wobec Ojczyzny, które uważam winien jest każdy Polak wobec Polski".