Próby reaktywacji portów lotniczych w Polsce Północnej

Drukuj
Lotnisko

Publikujemy kolejny artykuł Adama Fularza, niezależnego eksperta i analityka specjalizującego się w ekonomice miejskiej i regionalnej. Tym razem artykuł dotyczy możliwości reaktywacji lotnisk w Polsce północnej (Pomorze Zachodnie, Pomorze Środkowe, region gdański, Mazury), przy czym - jak stwierdza autor - "na serio"" myślą o tym m.in. w Koszalinie. Te najbardziej zaawansowane w planach ośrodki mają też największe szanse na reaktywacje lotnisk. Co ciekawe, autor - deklarujący się jako liberał gospodarczy - dokonuje rozróżnienia między rentownością finansową, a rentownością ekonomiczną, która obejmuje również długofalowe korzyści - rozwój regionu, tworzenie nowych miejsc pracy, zahamowanie dewastacji infrastruktury i in. Projekty takie jak Zegrze Pomorskie, zasługują zdaniem autora na dotacje, nawet jeśli nie osiągną rentowności finansowej. "Samorządy winny tworzyć spółki zarządzające w przyszłości takimi portami, nawet jeśli będą one przynosiły straty finansowe" - pisze wprost autor.

PRÓBY REAKTYWACJI PORTÓW LOTNICZYCH W POLSCE PÓŁNOCNEJ - cały artykuł

CZYTAJ:

•  W Polsce działa tylko 12 portów lotniczych.
•  Potencjalne nowe regionalne porty lotnicze w Polsce (język angielski).
•  Temat "Lotnisko w Zegrzu" na forum dyskusyjnym.
•  Informacje lotnicze z Koszalina.

Adam FULARZ, edukację odbył w RFN (European University Viadrina) i we Francji (Université de Metz). Studiował International Business Administration (Internationale Betriebswirtschaftslehre) oraz Sciences de Gestion. Praktykę zawodową odbył w Międzynarodowej Unii Kolei (International Union of Railways, Union Int. des Chemins de fer, Paris), gdzie pracował nad raportem o wpływie dyrketyw Unii Europejskiej na rynki kolejowe (Report in the impact of EU Directives in the Central and Eastern European Countries).
Specjalizuje się w restrukturyzacji przedsiębiorstw kolejowych i posiada dorobek naukowy w tym zakresie. Pracę dyplomową (tytuł Maître des Sciences de Gestion) obronił na Université de Metz w 2002 roku. Tytułem pracy dyplomowej była aplikacja dyrektyw europejskich i konkurencyjność na kolejach w krajach Europy Środkowo- Wschodniej - tytuł oryginalny „L'application des Directives Européennes et la compétitivité des entreprises ferroviaires des Pays d’Europe Centrale et Occidentale (PECO)”. Kolejny dyplom (Dip. Kfm.) uzyskał na Uniwersytecie Europejskim Viadrina w 2005 roku pisząc pracę o mechanizmach konkurencji na kolejach.

Dziękujemy panu Adamowi Fularzowi za zgodę na przedruk artykułu.