12
Jan

Nawet 5 mln złotych mogą sięgać roszczenia z tytułu nadpłaconego w latach 2008-2011 czynszu w mieszkaniach komunalnych w Koszalinie. Sądy wydały już pierwsze nakazy zwrotu nadpłaty wobec zarządcy budynków komunalnych – ZBM w Koszalinie. W tej chwili w sądzie czeka na rozpoznanie 100 wniosków o zwrot czynszu, ale na specjalną listę zapisało się już 890 lokatorów.

W 2006 roku Rada Miejska w Koszalinie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia “Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Koszalin na lata 2007-2011”. Wykonawca uchwały, prezydent miasta, zapomniał o obowiązku opublikowania aktu prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. To oznacza, że uchwała nie weszła w życie.

Skargę w tej sprawie w styczniu 2012 r. Prokurator Okręgowy w Koszalinie. W kwietniu 2012 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie unieważnił uchwałę. W styczniu br. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę kasacyjną ratusza.

Prokuratura wyliczyła również, że czynsz w mieszkaniach komunalnych w Koszalinie (ok. 6 tys. mieszkań) wzrósł w latach 2008-2011 z 3,30 zł za 1 m kw. do 5,70 zł. (zm)

Be Sociable, Share!
Category : Budżet miasta / Home / Ratusz

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz