MWiK

19
May

Hydrant na Rynku Staromiejskim
Hydrant na Rynku Staromiejskim

Prezydent Mirosław Mikietyński zaakceptował wniosek szefostwa komunalnej firmy Miejskie Wodociągi i Kanalizacja dotyczący dalszej rozbudowy sieci w Koszalinie przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowych cen za wodę i ścieki i skierował je pod obrady Rady Miejskiej.

W tym roku MWiK włoży kolejne 15 mln złotych w sieci wodociągowe i kanalizacyjne, czyli o 3,2 mln zł więcej niż zakładał plan (2009-2012) przed korektą. Zwiększenie inwestycji odbywa się bez podnoszenia wysokości opłat za wodę i ścieki, które według Janusza Łodziewskiego, prezesa firmy, należą do najniższych w kraju.

continue

Category : Home | Inwestycje miejskie | Miasto | MWiK | Rozwój | Służby miejskie | Blog