Służby miejskie

22
May

Logo PGK
Logo PGK

To firma z dobrą rozpoznawalną i cenioną przez mieszkańców marką – mówi prezydent Koszalina Mirosław Mikietyński. – 60 lat to doskonała okazja do złożenia życzeń i gratulacji całej Załodze.

O kim mowa? O jednej z najstarszych koszalińskich firm – Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej, dzialającym nieprzerwanie od 1949 roku, choć pod różnymi nazwami i w różnym kształcie organizacyjnym. Popularni “komunalnicy” obchodzili w piątek 21 maja swoje 60 urodziny. Wielu pracowników otrzymało z tej okazji odznaczenia i wyróżnienia.

continue

Category : Home | Miasto | PGK | Służby miejskie | Blog
19
May

Hydrant na Rynku Staromiejskim
Hydrant na Rynku Staromiejskim

Prezydent Mirosław Mikietyński zaakceptował wniosek szefostwa komunalnej firmy Miejskie Wodociągi i Kanalizacja dotyczący dalszej rozbudowy sieci w Koszalinie przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowych cen za wodę i ścieki i skierował je pod obrady Rady Miejskiej.

W tym roku MWiK włoży kolejne 15 mln złotych w sieci wodociągowe i kanalizacyjne, czyli o 3,2 mln zł więcej niż zakładał plan (2009-2012) przed korektą. Zwiększenie inwestycji odbywa się bez podnoszenia wysokości opłat za wodę i ścieki, które według Janusza Łodziewskiego, prezesa firmy, należą do najniższych w kraju.

continue

Category : Home | Inwestycje miejskie | Miasto | MWiK | Rozwój | Służby miejskie | Blog
11
Dec

Obrady ZMP, od lewej:  Piotr Jedliński, Mirosław Mikietyński, Ryszard Grobelny, Andrzej Jakubowski
Obrady ZMP, od lewej: Piotr Jedliński, Mirosław Mikietyński, Ryszard Grobelny, Andrzej Jakubowski

O projektach nowych ustaw, odpadach komunalnych i wykorzystaniu internetu dyskutowali w Koszalinie prezydenci i burmistrzowie miast, zrzeszeni w Związku Miast Polskich. Związek organizuje cykliczne spotkania, na których dyskutowane i opiniowane są przygotowane przez rząd i parlament rozwiązania prawne dotyczące miast. Tym razem, samorządowcy umówili się na spotkanie w Koszalinie, w piątek i sobotę 11 i 12 grudnia.

Program jest bardzo napięty. Samorządowcy chcą zaopiniować m.in. projekty ustaw o gospodarce nieruchomościami, o dodatkach mieszkaniowych, Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej oraz o pracownikach samorządowych. Będą również dyskutować na temat założeń zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, omówią aż 11 rozporządzeń przygotowanych w ministerstwie zdrowia (m.in. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i leczenia szpitalnego), a także projekt przygotowany w resorcie infrastruktury dotyczący warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

continue

Category : Home | Internet | Inwestycje miejskie | Komunikacja | Miasto | PGK | Służby miejskie | Wydarzenia | Blog