Internet

30
Jan

Około 200 samochodów uczestniczyło w Koszalinie w sobotnim (28 stycznia) proteście przeciwko wysokim cenom paliw. Przystrojone balonikami auta, z naklejonym na szybach logo akcji przedstawiającym człowieka z przyłożonym do głowy pistoletem wlewowym od dystrybutora, przejechały w “weselnej” kawalkadzie przez główne arterie komunikacyjne miasta. Trasa wiodła od giełdy na Orląt Lwowskich, ulicą 4 Marca i dalej Gnieźnieńską, następnie Krakusa i Wandy, Zwycięstwa, Młyńską, Fałata, i z powrotem do giełdy przy Orląt Lwowskich. Protest koszalinian pokazała telewizja TVN jako przykład dobrej organizacji i przyjęcia niekonwencjonalnej, zabawowej formuły.

continue

Category : Drogi i ulice | Home | Internet | Komunikacja | Miasto | Wydarzenia | Blog
13
Jan

Powszechny szerokopasmowy dostęp do internetu w Koszalinie?
Powszechny szerokopasmowy dostęp do internetu w Koszalinie?

W grudniu 2010 sypnęło w Koszalinie nie tylko śniegiem, ale i unijną kasą. 23 i 29 grudnia podpisano w Koszalinie dwie duże umowy na realizację inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO – środki unijne).

Pierwsza umowa dotyczy projektu autorstwa Miasta Koszalina pod nazwą: “Inteligentny Koszalin – rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin – budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego”. Realizacja projektu rozpoczęła się w lutym 2007, a zakończenie planowane jest na grudzień 2013 roku. Koszt całkowity projektu 20 mln zł, dofinansowanie z RPO w latach 2007-2013 wyniosło 12,2 mln zł.

continue

Category : Drogi i ulice | Home | Internet | Inwestycje miejskie | Inwestycje prywatne | Inwestycje unijne | Komunikacja | Rozwój | Blog
11
Dec

Obrady ZMP, od lewej:  Piotr Jedliński, Mirosław Mikietyński, Ryszard Grobelny, Andrzej Jakubowski
Obrady ZMP, od lewej: Piotr Jedliński, Mirosław Mikietyński, Ryszard Grobelny, Andrzej Jakubowski

O projektach nowych ustaw, odpadach komunalnych i wykorzystaniu internetu dyskutowali w Koszalinie prezydenci i burmistrzowie miast, zrzeszeni w Związku Miast Polskich. Związek organizuje cykliczne spotkania, na których dyskutowane i opiniowane są przygotowane przez rząd i parlament rozwiązania prawne dotyczące miast. Tym razem, samorządowcy umówili się na spotkanie w Koszalinie, w piątek i sobotę 11 i 12 grudnia.

Program jest bardzo napięty. Samorządowcy chcą zaopiniować m.in. projekty ustaw o gospodarce nieruchomościami, o dodatkach mieszkaniowych, Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej oraz o pracownikach samorządowych. Będą również dyskutować na temat założeń zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, omówią aż 11 rozporządzeń przygotowanych w ministerstwie zdrowia (m.in. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i leczenia szpitalnego), a także projekt przygotowany w resorcie infrastruktury dotyczący warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

continue

Category : Home | Internet | Inwestycje miejskie | Komunikacja | Miasto | PGK | Służby miejskie | Wydarzenia | Blog
23
Aug

Niebawem Koszalin oplecie sieć światłowodowa.
Niebawem Koszalin oplecie sieć światłowodowa.

“Inteligentny Koszalin”, taką nazwę nosi projekt firmowany przez Piotra Jedlińskiego, obecnego sekretarza miasta, polegający na opleceniu Koszalina nową siecią światłowodową, skomunikowaniu instytucji miejskich i państwowych, zwłaszcza odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, budowie systemu monitoringu miasta, uruchomieniu centralnego systemu sterowania sygnalizacją świetlną oraz umożliwieniu mieszkańcom miasta bezpłatnego dostępu do szybkiego internetu.

continue

Category : Home | Internet | Inwestycje miejskie | Inwestycje unijne | Komunikacja | Rozwój | Blog