Budżet miasta

12
Jan

Nawet 5 mln złotych mogą sięgać roszczenia z tytułu nadpłaconego w latach 2008-2011 czynszu w mieszkaniach komunalnych w Koszalinie. Sądy wydały już pierwsze nakazy zwrotu nadpłaty wobec zarządcy budynków komunalnych – ZBM w Koszalinie. W tej chwili w sądzie czeka na rozpoznanie 100 wniosków o zwrot czynszu, ale na specjalną listę zapisało się już 890 lokatorów.

continue

Category : Budżet miasta | Home | Ratusz | Blog
18
Dec

Dochody budżetowe Koszalina w 2010 roku
Dochody budżetowe Koszalina w 2010 roku

W czwartek 17 grudnia, radni Koszalina przyjęli budżet miasta na 2010 rok. Jest on pod każdym względem wyjątkowy, przewiduje nie tylko rekordowe dochody i wydatki, ale także niespotykany nigdy wcześniej poziom inwestycji. Łyżką dziegciu do beczki pełnej miodu, jest stosunkowo wysoki deficyt budżetowy i rosnące zadłużenie miasta, chociaż nadal bardzo bezpieczne, jeśli mierzyć je wskaźnikami zapisanymi w ustawie o finansach publicznych.

continue

Category : Budżet miasta | Home | Miasto | Ratusz | Blog
20
Aug

“Rzeczpospolita” z 20 sierpnia 2009 pisze o pogarszającej się sytuacji budżetów gminnych, powiatowych i miejskich. Główną przyczyną jest złe prawo. Przepisy są niestabilne do tego stopnia, że gminy na skutek orzeczeń sądowych muszą zwracać pieniądze pobrane wcześniej w formie podatków (np. zwrot podatku od nieruchomości za drogi wewnętrzne, jak się okazuje niesłusznie pobieranego w latach 2004-2006). Państwo wprowadza także liczne ulgi podatkowe, co zwykle odbywa sie kosztem samorządów przez zmniejszenie wpływów do budżetów i bez uwzględnienia ewentualnej refundacji ubytku dochodów gminom, mimo istnienia takiego obowiązku. W tym roku wprowadzono dwie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych zamiast trzech (18 i 32 proc. zamiast dotychczasowych 19, 30 i 40 proc.), co również skutkuje zmiejszeniem wpływów do budżetów. Panujący w gospodarce kryzys spowodował również zmniejszenie wpływów z podatków lokalnych oraz zwiększony napływ wniosków o zwolnienia podatkowe. Kurczą się również wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego.

continue

Category : Budżet miasta | Home | Ratusz | Blog