Monday, Jun 24th

Last update04:33:09 AM GMT

RSS
You are here JOW Wybory Polskie Wybory Polskie: Endecja w zaborze pruskim

Wybory Polskie: Endecja w zaborze pruskim

Email Drukuj PDF
W. Korfanty

Stanowisko wobec zasad i formuły wyborczej wypracowała endecja również w zaborze pruskim. Dążąc do objęcia swoją działalnością wszystkich ziem polskich, pojawiła się w nim w samym końcu XIX wieku, najpierw na Górnym Śląsku, później w Wielkopolsce. Początkowo była to aktywność jednostek w wybranych środowiskach, w 1904 r. utworzono tajne stronnictwo narodowo-demokratyczne, a w 1909 r. endecja utworzyła jawne stronnictwo pod nazwą Polskie Towarzystwo Demokratyczne, z Bernardem Chrzanowskim na czele; w roku następnym zmieniło ono nazwę na Towarzystwo Demokratyczno-Narodowe. Bieg wydarzeń w zaborze pruskim, a szczególnie postępująca germanizacja i narastanie konfliktu polsko-niemieckiego, skłoniły narodowych demokratów do zainteresowania się prawem wyborczym. W obszarze zainteresowań Polaków były wybory do sejmu pruskiego oraz zasady wyłaniania parlamentu ogólnoniemieckiego.

WYBORY POLSKIE: ENDECJA W ZABORZE PRUSKIM - cały artykuł


Czytaj wszystko:

WYBORY POLSKIE : U PROGU NIEPODLEGŁOŚCI - cały artykuł
WYBORY POLSKIE: ENDECJA - cały artykuł
WYBORY POLSKIE: ENDECJA W ZABORZE PRUSKIM - cały artykuł
WYBORY POLSKIE: ENDECJA W ZABORZE AUSTRIACKIM (GALICJA) - cały artykuł
WYBORY POLSKIE: ENDECJA NA ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM - cały artykuł
WYBORY POLSKIE: ENDECJA W ZABORZE ROSYJSKIM - cały artykuł
WYBORY POLSKIE: RUCH SOCJALISTYCZNY - cały artykuł
WYBORY POLSKIE: RUCH LUDOWY - cały artykułDziękujemy dr. Zdzisławowi Ilskiemu za wyrażenie zgody na publikację artykułów.

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież