Monday, Jun 24th

Last update04:33:09 AM GMT

RSS
You are here JOW Wybory Polskie Wybory Polskie: Endecja

Wybory Polskie: Endecja

Email Drukuj PDF
R. Dmowski

Spośród polskich ugrupowań politycznych, podnoszących na przełomie XIX i XX wieku ideę niepodległości Polski, najbardziej wszechstronne, rozbudowane poglądy, opinie w sprawie zasad wyborczych i formuły wyborczej miała narodowa demokracja. Przedstawienie jej stanowiska w tej sprawie nie jest wolne od trudności. Wynika to głównie stąd, że na stanowisko to wpływ wywierało jednocześnie wiele różnych czynników i okoliczności. Narodowi demokraci znali dorobek europejskiej myśli politycznej i prawnej w kwestii prawa wyborczego, ale też samodzielnie analizowali i do tego dosyć krytycznie oceniali funkcjonowanie parlamentaryzmu w Europie, a także parlamentów państw zaborczych. Tworzyli formację obecną na wszystkich ziemiach polskich, a to oznaczało, że ich stanowisko w sprawie zasad i formuły wyborczej musiało uwzględniać nie tylko odmienności prawno-polityczne istniejące pomiędzy państwami zaborczymi, ale także odmienne relacje narodowościowe, wyznaniowe i społeczne występujące w różnych częściach ziem polskich.

WYBORY POLSKIE: ENDECJA - cały artykuł


Czytaj wszystko:

WYBORY POLSKIE : U PROGU NIEPODLEGŁOŚCI - cały artykuł
WYBORY POLSKIE: ENDECJA - cały artykuł
WYBORY POLSKIE: ENDECJA W ZABORZE PRUSKIM - cały artykuł
WYBORY POLSKIE: ENDECJA W ZABORZE AUSTRIACKIM (GALICJA) - cały artykuł
WYBORY POLSKIE: ENDECJA NA ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM - cały artykuł
WYBORY POLSKIE: ENDECJA W ZABORZE ROSYJSKIM - cały artykuł
WYBORY POLSKIE: RUCH SOCJALISTYCZNY - cały artykuł
WYBORY POLSKIE: RUCH LUDOWY - cały artykułDziękujemy dr. Zdzisławowi Ilskiemu za wyrażenie zgody na publikację artykułów.

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież