Thursday, Nov 14th

Last update04:33:09 AM GMT

RSS
You are here JOW Wybory Polskie

Wybory Polskie

Wybory Polskie: Ruch ludowy

Email Drukuj PDF

B. WysłouchDla ruchu ludowego kwestia zasad i formuły wyborczej miała zasadnicze znaczenie. Dążył on do szeroko rozumianej demokratyzacji stosunków społecznych i politycznych, a w obrębie tego do emancypacji wsi polskiej, uczynienia chłopa obywatelem i realnym współgospodarzem kraju. Osiągając ów cel nie szukał

Poprawiony: czwartek, 10 maja 2012 13:35

Wybory Polskie: Ruch socjalistyczny

Email Drukuj PDF

Jodko-NarkiewiczZorganizowany ruch robotniczy miał zróżnicowany stosunek wobec prawa wyborczego do ciał przedstawicielskich. Nurt rewolucyjny, owiany marksowską wizją rewolucji, bagatelizował parlamentarną drogę przekształcania rzeczywistości kapitalistycznej.

Poprawiony: czwartek, 10 maja 2012 13:36

Wybory Polskie: Endecja w zaborze rosyjskim

Email Drukuj PDF

J. PopławskiJeszcze inaczej narodowa demokracja kreśliła swoje stanowisko w sprawie zasad i formuły wyborczej w zaborze rosyjskim. Odmiennie bowiem rzecz widziała w Królestwie Polskim i na Kresach. Do początku XX wieku, gdy Rosja była państwem autokratycznym, w programach dla zaboru rosyjskiego endecja

Poprawiony: czwartek, 10 maja 2012 13:36

Wybory Polskie: Endecja na Śląsku Cieszyńskim

Email Drukuj PDF

J. CienciałaOdmienne było niż w całej Galicji było podejście narodowych demokratów do zasad i formuły wyborczej na Śląsku Cieszyńskim. Po zajęciu Śląska przez Prusy w XVIII w. część tej prowincji pozostała w Austrii - były to księstwa Cieszyńskie i Opawskie. Po przekształceniu Austrii w państwo

Poprawiony: czwartek, 10 maja 2012 13:36

Wybory Polskie: Endecja w zaborze austriackim (Galicja)

Email Drukuj PDF

J. PopławskiGłównym polem doświadczalnym, na którym demokracja narodowa testowała poglądy w sprawie prawa wyborczego i przedstawiała projekty najbardziej rozwinięte była Galicja. Dostrzegała, że prawo to było tu uwikłane w szereg odniesień – musiało uwzględniać relacje pomiędzy Galicją a rządem wiedeńskim

Poprawiony: czwartek, 10 maja 2012 13:36

Wybory Polskie: Endecja w zaborze pruskim

Email Drukuj PDF

W. KorfantyStanowisko wobec zasad i formuły wyborczej wypracowała endecja również w zaborze pruskim. Dążąc do objęcia swoją działalnością wszystkich ziem polskich, pojawiła się w nim w samym końcu XIX wieku, najpierw na Górnym Śląsku, później w Wielkopolsce. Początkowo była to aktywność jednostek

Poprawiony: czwartek, 10 maja 2012 13:37

Wybory Polskie: Endecja

Email Drukuj PDF

R. DmowskiSpośród polskich ugrupowań politycznych, podnoszących na przełomie XIX i XX wieku ideę niepodległości Polski, najbardziej wszechstronne, rozbudowane poglądy, opinie w sprawie zasad wyborczych i formuły wyborczej miała narodowa demokracja. Przedstawienie jej stanowiska w tej sprawie

Poprawiony: czwartek, 10 maja 2012 13:37

Wybory Polskie

Email Drukuj PDF

WyboryArtykułem dr. Zdzisława Ilskiego "U progu niepodległości" rozpoczynamy dziś nowy cykl zatytułowany "Wybory Polskie". Ta, niezwykle ważna dla kształtowania naszej świadomości obywatelskiej problematyka jest nieobecna w tzw. mediach publicznych, chociaż to właśnie one powinny prowadzić edukację publiczną

Poprawiony: czwartek, 10 maja 2012 13:38