Stefan Romecki w zarządzie krajowym Stowarzyszenie na rzecz nowej Konstytucji „Kukiz'15”

Drukuj
Kukiz'15

W środę 9 grudnia w Warszawie powołano do życia "Stowarzyszenia na rzecz nowej Konstytucji Kukiz’15”. Tego dnia odbyło się zebranie założycielskie nowego stowarzyszenia, w którym uczestniczyło 40 osób. Na czele organizacji stanął Paweł Kukiz, a w składzie zarządu znalazł się Stefan Romecki z Koszalina. Wcześniej posłowie Kukiz'15 złożyli w Sejmie projekt uchwały o powołaniu sejmowej komisji nadzwyczajnej do zmiany konstytucji. Jeśli uchwała zyska aprobatę, rozpoczną się prace nad założeniami nowej ustawy zasadniczej. Klub zaprosił do udziału w tym historycznym zamierzeniu inne siły polityczne.

- Twierdzenia, że żyjemy w demokracji są absurdalne - uzasadniał swoją decyzję Paweł Kukiz, podczas konferencji prasowej. - To nie jest demokracja, to nie jest władza ludu, to jest władza partii politycznych. Proszę zauważyć, że nawet w Armenii wystarczy 33 proc. głosów obywateli, ażeby mogli oni bezpośrednio w referendum decydować o kształcie swego państwa, o ustroju. W Polsce mamy zaporowy 50 proc. próg frekwencyjny w referendum, a na dodatek wyrażone w ten sposób wola obywateli ma dla Sejmu charakter jedynie opiniotwórczy. Sejm może nie uznać woli narodu! Żyjemy pod rządami archaicznej konstytucji, sprzecznej z interesem obywateli!

Zjazd przyjął statut nowego stowarzyszenia, który rozpoczyna się od preambuły:

Uznając, iż władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu i zamierzając przywrócić obywatelom kontrolę nad państwem, ich losem oraz zapewnić bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne, a także doceniając, iż wszystko co w naszym kraju najlepsze wynika z patriotyzmu, pracowitości i innowacyjności Polaków ustanawiamy statut "Stowarzyszenia na rzecz nowej Konstytucji Kukiz’15”. Polska budzi się z naszymi marzeniami!

W dalszej części statutu stwierdza sie, że misją Stowarzyszenia jest "dążenie do przywrócenia rzeczywistej władzy Narodowi", poprzez:

1. Zapewnienia nadrzędności referendum nad władzą publiczną.
2. Wprowadzenie w wyborach do Sejmu Jednomandatowych Okręgów Wyborczych (JOW).
3. Zapewnienie obywatelskiego nadzoru nad działaniem sądów.
4. Wprowadzenie bezpośredniego wyboru Prokuratora Generalnego oraz sędziów szczebla podstawowego.
5. Doprowadzenie do uchwalenia nowej Konstytucji.

Wybrano Komitet założycielski w składzie: Paweł Kukiz, Marek Maciejewski, Zbigniew Oborski, upoważniając go do przeprowadzenia czynności związanych z rejestracją Stowarzyszenia.

Następnie dokonano wyboru Zarządu Krajowego Stowarzyszenia: Paweł Kukiz (Prezes Zarządu Stowarzyszenia), Jacek Piwowarczuk (wiceprezes), Grzegorz Długi (wiceprezes), Dariusz Pitaś (wiceprezes), Elżbieta Borowska (sekretarz), Ewa Sadłek (skarbnik), Piotr Apel, Paweł Kukiz-Szczuciński, Marek Jakubiak, Stanisław Tyszka, Ewelina Sztab, Robert Herdzik, Stefan Romecki.

Zebranie założycielskie wybrało też Komisję Rewizyjną: Jarosław Porwich (przewodniczący), Zbigniew Oborski (wiceprzewodniczący), Alan Klimala, Justyna Stanek, Krzysztof Hollender. Padł również wniosek o złożenie Marszałkowi Kornelowi Morawieckiemu propozycji przyjęcia tytułu "Honorowego Prezesa Stowarzyszenia".

Zjazd Założycielski wybrał spośród siebie Sąd Dyscyplinarny w składzie: Marcin Królak (przewodniczący), Barbara Chrobak (wiceprzewodnicząca), Agnieszka Ścigaj, Krzysztof Sitarski, Piotr Głowacz, Aleksandra Ziółkowska, Wojciech Bakun.

Stowarzyszenie może występować pod skróconą nazwą "Kukiz'15". Hymnem zostanie piosenka Pawła Kukiza „Miasto budzi się”, z tym, że słowo "miasto", zastąpi "Polska". Stowarzyszenie będzie miało również swoje godło.

Zarząd stowarzyszenia zaprosił chętnych do uczestnictwa w działaniach na rzecz zmiany konstytucji i budowy struktur ruchu w terenie, do zgłaszania akcesu. Jak podał PlskaTimes.pl dotychczas napłynęło 140 tys. zgłoszeń. (ah)