Znaczenie ordynacji dla partycypacji obywatelskiej

Drukuj
JOW

Niska (na ogół poniżej 50 procent) frekwencja wyborcza w wyborach parlamentarnych w Polsce oraz mało aktywny udział obywateli w kampaniach wyborczych stanowią stały punkt utyskiwań po każdych kolejnych wyborach. Poszukuje się przyczyn takiego stanu rzeczy i wysuwa różne propozycje jego naprawy. Jako generalną przyczynę wskazuje się najczęściej młodość polskiej demokracji, trudne do usunięcia w tak krótkim czasie nawyki zachowań wyniesione z okresu komunizmu i rozczarowanie przebiegiem i skutkami transformacji ustrojowej. Często wysuwana jest propozycja wprowadzenia ustawowego obowiązku głosowania, przeprowadzania wyborów w dwóch dniach, zamiast jednego, a także proponowane są różne usprawnienia i udogodnienia samego aktu głosowania (np. głosowanie korespondencyjne czy elektroniczne).

ZNACZENIE ORDYNACJI DLA PARTYCYPACJI OBYWATELSKIEJ - przeczytaj cały artykuł.