Monday, Nov 11th

Last update04:33:09 AM GMT

RSS
You are here JOW JOW a państwo

JOW a Państwo

Proporcjonalny przekręt konstytucyjny

Email Drukuj PDF

W.BłasiakW polskiej Konstytucji z 1997 roku, uchwalonej pod osobistymi auspicjami Aleksandra Kwaśniewskiego, a partyjnymi postkomunistów SLD i postkomunistów PSL, znalazł się nieoczekiwanie dziwaczny zapis o "proporcjonalności" wyborów do Sejmu. Artykuł 96 tej Konstytucji w punkcie 2 stwierdza bowiem,

Jerzy Gieysztor: O roli partyj

Email Drukuj PDF

J.GieysztorPonieważ wielka skala i zasięg negatywnych zjawisk oraz decyzje rządzących, sprzeczne z interesem społecznym, odbierane są jako skutek upartyjnienia państwa, to jego usunięcie jest dążeniem uzasadnionym. W poszukiwaniu przyczyny tego upartyjnienia,

Poprawiony: czwartek, 08 grudnia 2016 04:20

Pierwsza potaśmowa refleksja ustrojowa

Email Drukuj PDF

Ruch JOWW "Rzeczpospolitej" felieton Michała Drozdka, publicysty i socjologa, ale także byłego pracownika Kancelarii Premiera i Kancelarii Sejmu. Warto odnotować ten głos, ponieważ podejmuje on bodaj pierwszą w prasie ogólnopolskiej refleksję ustrojową w kontekście obecnego kryzysu zaufania do państwa,

Poprawiony: niedziela, 29 czerwca 2014 07:23

Rząd w większościowym systemie wyborczym

Email Drukuj PDF

WyboryWspółczesna demokracja ma charakter wyborczy. Idea władzy ludu jest w niej ściśle powiązana z procedurami elekcyjnymi. Podstawową funkcją wyborów jest nie tylko kreowanie reprezentacji parlamentarnej adekwatnej do przekonań wyborców, ale też zdolnej do skutecznego działania politycznego

Niepodległość wewnętrzna

Email Drukuj PDF

W. BłasiakWspółczesne niepodległe narody, podobnie jak suwerenne państwa, są tworem kapitalistycznego systemu światowego. To kapitalizm stworzył suwerenność państw. Suwerenność państwa oznaczy, iż jedynie władze państwa stanowią i egzekwują prawo na własnym terytorium. Ta suwerenność jest zarówno zewnętrzna

Dobrobyt zależy od stopnia odpowiedzialności rządu przed obywatelami

Email Drukuj PDF

Reuven BrennerGłosować na prawicę, czy lewicę? To prawie bez znaczenia, gdy wyborcy szybko mogą rozliczyć polityków. Dobrobyt nie zależy od wyniku wyborów, ale od tego, czy funkcjonują mechanizmy egzekwowania odpowiedzialności rządzących przed obywatelami i czy ludzie z pomysłami mają dostęp do kapitału

Poprawiony: poniedziałek, 23 września 2013 00:37

Zmieńmy Konstytucję w drodze referendum

Email Drukuj PDF

Charles de GaulleWedług artykułu 96 Konstytucji, wybory do Sejmu są "proporcjonalne", a więc stosowanie w tych wyborach systemu większościowego, opartego na jednomandatowych okręgach wyborczych (JOW), jest niedopuszczalne. W jaki sposób można w tej sytuacji wprowadzić JOW nie łamiąc prawa?

Poprawiony: niedziela, 22 września 2013 23:33

Liberum veto III RP

Email Drukuj PDF

Liberum vetoKtoś kiedyś nazwał obecną ordynację wyborczą do Sejmu, ustrojowym liberum veto III RP. Jest to bardzo celne określenie. Oddaje istotę roli tej ordynacji w ustroju politycznym współczesnej Polski. Tak bowiem jak zasada liberum veto w I RP była ustrojowym gwarantem niemożności reformy upadającej

Prawo Forsytha

Email Drukuj PDF

Wojciech BłasiakJak stwierdził ponad sto lat temu brytyjski filozof i polityk lord John Acton, Każda władza korumpuje, a władza absolutna korumpuje absolutnie. Obserwując współczesne nasilenie zjawisk korupcji w aparatach polskiego państwa, powraca wszak pytanie o to, jakie są tego

Poprawiony: niedziela, 26 maja 2013 21:54

Dlaczego jednomandatowe okręgi wyborcze

Email Drukuj PDF

A. KamińskiPartie, aby utrzymać swój stan posiadania, muszą przede wszystkim dbać o swój twardy elektorat, bo pozwala im to osiągnąć poparcie przekraczające próg wyborczy, a dalej myśleć o tym, jak i z kim utworzyć koalicję rządzącą. Dbałość o cząstkowy elektorat oznacza dążenie do budowy tożsamości grupowej przeciwko innym:

Para-państwo

Email Drukuj PDF

ZłotoMarcin P. - nagle z piątku na sobotę okazał się przestępcą, któremu prokuratura postawiła zarzuty. Wcześniej, we wtorek prokurator oświadczał, że "z zebranego dotąd materiału nie wynika, ze popełniono przestępstwo". Ba, przez kilka lat ta sama prokuratura nie reagowała na zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego,

Plan dla Polski: Jednomandatowe Okręgi Wyborcze

Email Drukuj PDF

J. PrzystawaPolska, a w szczególności Warszawa, od lat jest świadkiem nasilających się protestów najróżniejszych grup zawodowych i związków. Chyba poza bankierami i zawodowymi politykami protestowali już wszyscy. Jedni głośniej, inni ciszej, jedni spokojnie maszerowali, inni szli z hałasem

Poprawiony: niedziela, 01 kwietnia 2012 09:58

Co wynika z lekcji senackich wyborów 2011

Email Drukuj PDF

FPTPW wywiadzie z Jarosławem Kaczyńskim, jaki ukazał się 14 listopada 2011 w "Naszym Dzienniku", prezes Prawa i Sprawiedliwości powiedział, expressis verbis, że system jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW) nie mieści się w ramach demokracji, bo prowadzi do faktycznego pozbawienia praw politycznych 20 albo i 30 procent społeczeństwa.

Poprawiony: piątek, 25 listopada 2011 01:32

Ordynacja wyborcza głupcze

Email Drukuj PDF

ChurchillGdyby Wielka Brytania miała polski system wyborczy, to Winston Churchill, grzmiący z trybuny parlamentu i krytykujący swoją partię za brak przygotowań do wojny z Hitlerem, nigdy nie zostałby wpisany na listę wyborczą. W Polsce możemy wyliczyć nazwiska wielu marszałków sejmów, premierów,

Obywatel wobec państwa w Polsce i w Wielkiej Brytanii

Email Drukuj PDF

ElectionsWykład pod takim tytułem wygłosił prof. Tomasz Kaźmierski w podwarszawskim Aninie, 26 stycznia. Profesor jest wykładowcą na Wydziale Elektroniki i Informatyki Uniwersytetu w Southampton (Anglia), a jednocześnie jednym z liderów ruchu społecznego na rzecz wprowadzenia w Polsce jednomandatowych okręgów wyborczych.

Poprawiony: piątek, 04 lutego 2011 12:32

Jednomandatowe Okręgi Wyborcze a samorząd terytorialny

Email Drukuj PDF

Wybory UKIV Rzeczpospolita może powstać w wyniku przełomu, na jaki społeczeństwo czeka. Tym przełomem nie będzie zmiana na stanowisku prezydenta czy premiera. Takim przełomem będzie radykalna zmiana systemu wyborczego. Są dobre wzory i dobre przykłady: V Republika Francuska, II Republika Włoska.

Poprawiony: sobota, 16 października 2010 10:37

Strona 1 z 2