Pomorze 1945

Pomorze 1945

Pomorze 1945W lutym i marcu 1945 roku Pomorze stało się widownią jednej z najbardziej krwawych i zaciekłych bitew drugiej wojny światowej. Tak jak na wielu frontach wojny, tak i tutaj przyszło tysiącom Polaków złożyć ofiarę najwyższą. Danina była krwawa i zarazem gorzka - oddziały 1. Armii Wojska Polskiego walczące u boku

Armii Czerwonej w dużej części składały się z osób deportowanych po 1939 roku w głąb Rosji, które żyły tylko jednym pragnieniem: wyciągnąć z głębi sowieckiego imperium swoje żony, dzieci, rodziców.

12 stycznia 1945 roku ruszyła znad Wisły potężna ofensywa Armii Czerwonej. Najważniejsze zadanie, natarcie na kierunku berlińskim (przez Poznań, Kostrzyń), przypadło l. Frontowi Białoruskiemu Żukowa. Radziecki walec przetoczył się błyskawicznie przez Polskę centralną, niszcząc wszystko co znalazło się na jego drodze. Na prawym skrzydle Żukowa nacierał 2. Front Białoruski dowodzony przez Rokossowskiego, ale posuwał się znacznie wolniej napotykając na wzmagający się opór wojsk niemieckich. 31 stycznia Żukow wyszedł nad Odrę i przeniósł działania na lewy brzeg rzeki, w okolicach Kostrzynia. Od Berlina dzieliło go już tylko 60 kilometrów.

POMORZE 1945 - cały artykuł.