22
Pn, Kwi
1 New Articles

Butelka Kleista - pomost pomiędzy starymi i nowymi czasy

Dawni Koszalinianie

KondensatorStary pomorski ród von Kleistów, pierwotnie Kleszczów, miał słowiańskie (wendyjskie) korzenie, i dopiero z czasem uległ germanizacji zmieniając brzmienie nazwiska na von Kleist. Członkowie rodziny, tak jak większość elit Księstwa Pomorskiego, historycznego

państwa na brzegu Bałtyku istniejącego do 1648 roku, pozostawali na służbie książąt Pomorza, elektorów Brandenburgii, królów Prus, królów Polski. Wybierali kariery wojskowe, ale nie tylko - władając często kilkoma językami: pomorskim (wendyjskim) bardzo zbliżonym do polskiego, niemieckim i łaciną, służyli także jako urzędnicy i dyplomaci. Byli także poetami, pisarzami i wynalazcami. Ponieważ majątek dziedziczył najstarszy syn, młodsi synowie zaciągali się do służby lub przenosili do Danii, Czech, krajów bałtyckich.

Pan Marian Klasik, historyk regionalista z Kamienia Pomorskiego przedstawia nam postać jednego z wybitnych przedstawicieli rodu, tak jak i on mieszkańca Kamienia Pomorskiego, wynalazcę kondensatora elektrycznego - Ewalda Georga (albo Jürgena) von Kleista, który był również prezesem Sądu Królewskiego w Koszalinie, tutaj zmarł 10 grudnia 1748 roku i został pochowany na jednym z nie istniejących już cmentarzy przykościelnych. Jeden z jego synów, Johann Ludwig, służył jako major w armii polskiej. (kw)

BUTELKA KLEISTA - POMOST POMIĘDZY STARYMI I NOWYMI CZASY - czytaj cały artykuł