22
Pn, Kwi
1 New Articles

Dobiliśmy do brzegu

Goście

R. KaczorowskiW katastrofie lotniczej w Smoleńsku zginął Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent RP na Uchodźstwie, który 22 grudnia 1990 roku przekazał insygnia władzy prezydenckiej Lechowi Wałęsie w dniu jego zaprzysiężenia na prezydenta, co symbolizowało nawiązanie ciągłości państwowej między II a III Rzeczypospolitą. Skazany przez w 1940 roku na śmierć przez NKWD, spotkał ją nieopodal Katynia, 70 lat później.

Dzieciństwo późniejszego prezydenta związane było z Białymstokiem - tu przyszedł na świat 26 listopada 1919 roku. Ojciec, Ryszard Kaczorowski był kolejarzem, pochodził z Lubelskiego. W czasie I wojny światowej, służąc w carskim wojsku, dostał się do niewoli niemieckiej. Powrócił do domu w 1918 roku. Do wojska odradzającej się Rzeczypospolitej już nie wstąpił, ale w czasie wojny 1920 należał do oddziału dywersyjnego atakującego szlaki komunikacyjne bolszewików.

DOBILIŚMY DO BRZEGU - cały artykuł