22
Pn, Kwi
1 New Articles

Bogusław II

Książęta pomorscy

Bogusław IIArtykułem wybitnego polskiego historyka i pomeranisty, Kazimierza Ślaskiego (zmarł w 1990 roku), otwieramy dział poświęcony książętom pomorskim. Bogusław II, którego pieczęć posłużyła w 1959 roku do opracowania nowego herbu Koszalina (niestety, wbrew faktom historycznym

i z pogwałceniem zasad heraldycznych), i który ma w Koszalinie swoją ulicę, był księciem Pomorza starającym się utrzymać niezależność od Danii oraz Brandenburgii. Przez matkę Anastazję, córkę Mieszka III a wnuczkę Bolesława Krzywoustego (księżna Anastazja też ma w Koszalinie swoją ulicę, położona tuż obok ulicy Bogusława II) spokrewniony był z Piastami wielkopolskimi, z którymi utrzymywał ożywione kontakty, zwłaszcza z księciem Władysławem Laskonogim (on też ma ulicę w Koszalinie, stanowiącą niejako przedłużenie ulicy Księżnej Anastazji). Charakter tych kontaktów wskazuje na próbę odrodzenia sojuszu pomorsko-polskiego i silniejszego związania Pomorza z Polską. Właśnie w dokumencie wystawionym w 1214 roku przez księcia Bogusława II, po raz pierwszy wymieniono nazwę Koszalina - tekst dokumentu mówi, że książę przekazuje klasztorowi norbertanów w Białobuku koło Trzebiatowa "wieś Koszalin zwaną, położoną pod Górą Chełmską w ziemi kołobrzeskiej".

BOGUSŁAW II - cały artykuł