22
Pn, Kwi
1 New Articles

Andrzej Jakubowski wicemarszałkiem województwa

Wydarzenia

A. JakubowskiPrestiżowe stanowisko wicemarszałka województwa do spraw funduszy unijnych objął Andrzej Jakubowski (57), wiceprezydent Koszalina w poprzedniej kadencji samorządu. W Zarządzie Województwa Zachodniopomorskiego będzie odpowiadać za wdrażanie

Regionalnego Programu Operacyjnego (obecny program obejmuje lata 2007-2013). Jakubowski zdecydowanie wygrał wybory do sejmiku wojewódzkiego w okręgu obejmującym miasto Koszalin oraz powiaty koszaliński, sławieński i szczecinecki. Kandydat Platformy Obywatelskiej otrzymał najwięcej głosów (16 732) spośród 60 kandydatów z ośmiu list wystawionych w tym okręgu, uzyskując przewagę ponad 7 tys. głosów nad drugim w kolejności kandydatem. Jest to jednocześnie trzeci wynik spośród wszystkich 30 radnych nowego sejmiku wojewódzkiego.

Andrzej Jakubowski (pierwszy z prawej na pierwszym planie) - nowy wicemarszałek województwa, Władysław Husejko (w środku) - marszałek województwa w poprzedniej kadencji, oraz pani Teresa Jakubowska, małżonka Andrzeja Jakubowskiego, podczas defilady wojskowej w Koszalinie we wrześniu 2010.

Zarząd Województwa składać się będzie z pięciu osób. Marszałkiem województwa został 38-letni Olgierd Geblewicz (PO), prawnik i ekonomista z Goleniowa, wicemarszałkami województwa - Andrzej Jakubowski oraz Wojciech Drożdż (35) ze Szczecina, członkami - Marek Hok (57) urodzony w Koszalinie lekarz z Grzybowa koło Kołobrzegu i Jan Krawczuk (60) z Glęźnowa koło Koszalina, w ostatnich wyborach kandydat na prezydenta Koszalina z listy PSL.

Nie kandydował w tym roku do sejmiku poprzedni marszałek województwa, koszalinianin Władysław Husejko (58). Prawdopodobnie w wyniku wewnętrznych ustaleń w Platformie Obywatelskiej, tym razem ubiegał się o mandat radnego Koszalina, otrzymując największą ilość głosów wśród wszystkich kandydatów - 1450. Na pierwszej sesji został wybrany przewodniczącym Rady Miejskiej na kadencję 2010-2014.

Andrzej Jakubowski urodził się 9 listopada 1953 roku. Absolwent Technikum Elektroniczno-Elektryczne w Bydgoszczy, następnie Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie (obecnie Politechnika Koszalińska). Ukończył w stopniu porucznika szkołę oficerów rezerwy (SOR), jak wynika z oficjalnego biogramu, w Centralnym Ośrodku Szkolenia Specjalistów Technicznych Wojsk Lotniczych w Oleśnicy (COSSTWL). Pracował w Wojewódzkim Urzędzie Telekomunikacji w Koszalinie, później został przedsiębiorcą (prowadził własną firmę). Od grudnia 2006 roku zastępca prezydenta miasta (gospodarka komunalna, sport, kultura, sprawy społeczne oraz inwestycje infrastrukturalne), w marcu 2008 powołany na pierwszego zastępcę prezydenta "wraz ze zmianą kompetencji dotyczącą sfery inwestycji i rozwoju miasta oraz współpracy zagranicznej". W maju 2008 stał na czele delegacji Koszalina uczestniczącej w Targach Gospodarczych Prowincji Fujian w mieście Fuzhou, w Chinach. Przygotowywał i realizował wiele projektów inwestycyjnych, sfinalizował połączenie wodne przez jezioro Jamno.

Andrzej Jakubowski jest członkiem Platformy Obywatelskiej od 2003 roku, obecnie w Radzie Krajowej PO. Aktywny społecznie, m.in. przewodniczący Społecznego Komitetu Ratowania Starego Koszalina, członek Stowarzyszenia Żołnierzy 8. Dywizji im. Bartosza Głowackiego (koszalińskiej), członek założyciel Bałtyckiego Towarzystwa Polska-Stany Zjednoczone Ameryki, współinicjator budowy pomnika gen. Kazimierza Pułaskiego w Koszalinie oraz głazu pamięci poświęconego biskupowi Hermanowi von Gleichen, wystawcy aktu lokacyjnego Koszalina z 1266 roku. Jeden z założycieli organizacji Lions Club w Koszalinie. Interesuje się historią miasta, zaangażowany w rozwój sportu masowego i rekreacji: czynny uczestnik zjazdów "Morsów" (zimowe kąpiele w Baltyku), entuzjasta Nordic Walkingu, zapoczątkowal masowe biegi uliczne kijkarzy w Koszalinie.

Żona Teresa (magister administracji, prowadzi działalność gospodarczą), córka Gracjana (radca prawny) oraz syn Oskar (student). (zm)

Źródło: Na podstawie www.andrzejjakubowski.pl oraz informacje własne.