Gabriela Marcela rozważania o wierze

NadziejaGabriel Marcel, francuski filozof egzystencjalista, w odczycie „Rozważania na temat wiary”, poddaje analizie trudności wiary oraz przyczyny, dla których człowiek rezygnuje z wiary nie uczyniwszy jeszcze pierwszego kroku.

Rozważanie filozofa mogą być pomocne dla tych, którzy stracili sens życia, wpadli w „pustkę egzystencjalną”. Recepta wydaje się prosta, lekarstwem na chorobę jest odnalezienie w sobie niezbędnej siły duchowej. Jak jednak stać się wierzącym, jeśli jest się ateistą, agnostykiem, czy też kimś, kto dawno zerwał więzi z Kościołem? Odpowiedź nie jest prosta, nie od dziś bowiem wiadomo, że łatwiej osiągnąć stan zamożności materialnej, niż stan bogactwa duchowego. Człowiek zrezygnowny nie ma jednak wyboru, jeśli pragnie wyrwać się z egzystencjalnej klatki, musi po prostu uwierzyć. Dochodzimy jednak tutaj do pewnej sprzeczności; wiara zakłada bowiem wolny wybór, co więcej – akt wiary zakłada również możliwość odmowy. Jeśli więc mówimy, że ktoś „musi” uwierzyć, to rozumiemy przez to ten sam przymus, który utrzymuje nas przy życiu, „każe” nam żyć, i instynktownie odrzuca myśl o samobójstwie.

GABRIELA MARCELA ROZWAŻANIA O WIERZE – cały artykuł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.