Nieformalne grupy interesu w RP

ARGIW Polsce toczy się gra o znaczeniu cywilizacyjnym, której wynik przesądzi o tym, jakiego rodzaju częścią maszynerii światowej okaże się Polska. Czy będziemy pionkiem, czy figurą na światowej szachownicy. Jest to gra o to, czy nasza demokracja będzie płytka, rytualna, odświętna, hedonistyczno-konsumpcyjna, reaktywna, fasadowa itd. Czy też będzie pogłębiona, uczestnicząca, ufundowana na gęstej tkance codziennej aktywności obywatelskiej. Wiemy z historii, że różne kraje rozwijają się w różnym tempie. Przechodzą fazy kryzysów, zastoju, upadku (przypadek naszych rozbiorów), ale i dynamicznego rozwoju. Od czego zależy to, co dzieje się z poszczególnymi krajami? Spośród wielu czynników skoncentrujmy się na jednym, specjalnym wymiarze. Współczesne państwo to wysoce złożona maszyneria – tego typu maszynerie socjologowie nazywają instytucjami. Instytucje cechują się tym, że występują w nich (chyba zawsze) dwa programy działania. Pierwszy to jawne i sformalizowane procedury.

NIEFORMALNE GRUPY INTERESU W RP – cały artykuł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.