22
Pn, Kwi
1 New Articles

Bankructwo Detroit: Czy polskie miasta idą drogą ku upadkowi?

Opinie

Samochód czy rower?Polskie miasta zmieniają się powoli, ale nieodwołalnie. Zmienia się struktura handlu detalicznego, struktura celów podróży, nowe aktywności lokują się na obrzeżach i otaczają morzami parkingów. Powiększanie obszaru miasta zwiększa również długość podróży, a to z kolei zwiększa nacisk na użytkowanie samochodu.

Kontynuacja status quo doprowadzi do nieodwracalnych i trwałych przekształceń tkanki miejskiej, do degradacji centrum miasta. Problem rozwoju ekstensywnego jest jednym z podstawowych wyzwań cywilizacyjnych, przed jakimi stoją miasta w ogóle. Kiedyś miasto, gęsto zabudowane i zaludnione, tłoczyło się na stosunkowo małej powierzchni. Dziś się rozłazi, dzięki terenochłonności samochodu. Przykład Detroit pokazuje, że rozwój ekstensywny, mimo ogromnych subsydiów, może zakończyć się bankructwem miasta.

"BANKRUCTWO DETROIT: CZY POLSKIE MIASTA IDĄ DROGĄ KU UPADKOWI?" - cały artykuł