Czy Jan Chrzciciel wróci do Koszalina?

Drukuj
Herb

Herb miejski, to nie tylko znak samorządu miejskiego, ale także zabytek kultury. Jest znakiem ciągłości tradycji i trwania miasta, niezależnie od politycznej koniunktury. Słowo "herb", to spolszczone czeskie erb, pochodzące z niemieckiego Erbe - dziedzictwo. Herb definiuje się jako charakterystyczny znak, ustalony według reguł heraldycznych, pełniący rolę wyróżnika osoby stanu szlacheckiego lub duchownego, czy też określonego terytorium. Historycznie herb ukształtował się w średniowieczu, a swój rodowód wywodzi z tradycji rycerskiej. Ze znaku bojowo-rozpoznawczego, powoli przekształcał się w symbol dowódcy i jego włości. W XIII wieku herb traci cechy indywidualnego atrybutu i staje się znakiem przynależności do określonego terytorium. Z czasem zaczynają używać herbu miasta i cechy rzemieślnicze. Opisem i klasyfikacją herbów zajmuje się specjalna dziedzina nauki - heraldyka. Bardzo ważny jest język opisowy herbu, nazywany z francuska blazonowaniem. Ustala reguły opisu i pozostaje nie zmieniony od zarania heraldyki.

CZY JAN CHRZCICIEL WRÓCI DO KOSZALINA - cały artykuł.