Rolnicy bronią polskiej ziemi

Czym żyje Koszalin - aktualne wydarzenia, bieżące dyskusje, ciekawostki, galerie fotograficzne.

Rolnicy bronią polskiej ziemi

Postprzez Marian » 08 Sty 2013, 09:34

Protest pomorskich rolników, który dotąd ograniczał się do Szczecina, dotarł również do Koszalina. W poniedziałek (7 stycznia 2013) rolnicy blokowali traktorami drogę w okolicach Biesiekierza. Rolnicy starają się nie łamać przepisów ruchu drogowego, poruszają się z prędkością od 10 do 15 km/h, jadą w kolumnach po pięć maszyn, a kolumny jadą w odległości kilkuset metrów od siebie.

Protest dotyczy wyprzedaży polskiej ziemi kapitałowi zagranicznemu.

Zdaniem rolników protestujących od 5 grudnia ubiegłego roku, sprzedaż gruntów prowadzona przez Agencję Nieruchomości Rolnych (ANR) nie poprawia struktury gospodarstw rodzinnych, a ziemia trafia do podstawionych osób, reprezentujących duże podmioty gospodarcze powiązane z kapitałem zagranicznym. Rolnicy przekonują, że nie są w stanie konkurować z dużymi podmiotami. (24Kurier.pl / 8.01.2013).
Marian
 

Re: Rolnicy bronią polskiej ziemi

Postprzez Marian » 08 Sty 2013, 09:38

Postulaty rolników:

- Agencja Nieruchomości Rolnych będzie odstępowała od przetargów ograniczonych na wniosek przedstawiciela izby rolniczej, kiedy zajdzie podejrzenie, że bierze w nich udział osoba podstawiona. W przypadku dwukrotnego odwołania przetargu ANR przeznaczy nieruchomość do przetargu ograniczonego na dzierżawę krótkotrwałą, ale nie krótszą niż jeden okres wegetacyjny. Umowa na dzierżawę będzie mogła być przedłużona.

- Rolnicy chcą, żeby w komisjach przetargowych znalazł się jeden przedstawiciel środowiska rolniczego, dwóch - izby rolniczej oraz dwóch - ANR. Strona rządowa chce, żeby członków z ramienia ANR było trzech, a nie dwóch, decydujący głos w komisji miałby należeć do członka Agencji.

- Rolnicy chcieliby, żeby ANR obowiązkowo stosowała prawo odkupu lub pierwokupu tej ziemi, która zakupiona została w przetargu ograniczonym, a wykorzystywana jest niezgodnie z przeznaczeniem. Rolnicy chcą także funduszu, który finansowałby odkup. Agencja tłumaczy, że na odkup może jej zabraknąć pieniędzy.

Źródło: 24Kurier.pl / 8.01.2013
Marian
 

Re: Rolnicy bronią polskiej ziemi

Postprzez Kagero » 08 Sty 2013, 16:01

Niemcy potrafią chronić swoją ziemię, podobnie jak swoja prasę. Praktycznie obcokrajowiec nie ma szans na wykup. W Danii w ogóle nie jest możliwy wykup ziemie przez obcokrajowca, to samo Ukraina i Białoruś. U nas - hulaj dusza, piekła nie ma.
Kagero
 


Re: Rolnicy bronią polskiej ziemi

Postprzez Westwind » 12 Sty 2013, 09:40

Sukces rolników. Porozumienie z ministrem Prezes szczecińskiej Agencji Nieruchomości Rolnych podał się do dymisji. Polska ziemia będzie lepiej chroniona.

Treść porozumienia rolników z ministrem rolnictwa:

Ustalenia z dnia 11 stycznia 2013 r. zawarte pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych a Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjnym Rolników Województwa Zachodniopomorskiego

Ustala się następujące zasady postępowania Agencji Nieruchomości Rolnych przy rozdysponowywaniu nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

1. Agencja odstępuje od przeprowadzenia przetargu na wniosek upoważnionego przez Izbę Rolniczą członka komisji albo po zgłoszeniu sprzeciwu Izby Rolniczej, w związku z uzasadnionymi wątpliwościami odnośnie osób mających uczestniczyć w przetargu

2. W przypadku dwukrotnego odwołania przetargu Agencja przeznacza nieruchomość do przetargu ograniczonego na dzierżawę krótkoterminową, nie krótszą niż jeden okres wegetacyjny. Agencja na wniosek dzierżawcy pozytywnie zaopiniowany przez Izbę Rolniczą może przedłużyć umowę zawartą w tym trybie na okres przekraczający 3 lata.

3. Na uzasadniony względami gospodarczymi wniosek Izby Rolniczej Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych może przeprowadzić ograniczony przetarg ofert pisemnych na sprzedaż nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w celu utworzenia albo powiększenia gospodarstwa rodzinnego; tryb ten winien być rozważany w pierwszej kolejności.

4. Wniosek, o którym mowa w pkt 3, powinien wskazywać w szczególności inne poza ceną i warunkami płatności kryteria oceny oferty, takie jak na przykład:

a) powierzchnia gospodarstwa,
b) odległość gospodarstwa od położenia sprzedawanej nieruchomości.

5. W załączniku do wytycznych stanowiących załącznik do zarządzenia nr 18/12 Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa katalog sytuacji, w których Agencja może wykonywać prawo odkupu, rozszerza się o przypadki gdy:

a) nabyta nieruchomość wykorzystywana jest na inny cel niż prowadzenie działalności rolniczej,
b) prowadzona działalność rolnicza na nabytej nieruchomości nie jest wykonywana osobiście przez nabywcę.

6. Izba Rolnicza zawiadomi o zasadności skorzystania z prawa odkupu przez Agencję. Agencja Nieruchomości Rolnych zobowiązana jest do skorzystania z prawa odkupu nieruchomości. W terminie 7 dni Agencja zobowiązana jest do udzielenia odpowiedzi i uzasadnienia w przypadku nieskorzystania z prawa odkupu.

7. Wprowadzenie w umowie sprzedaży nieruchomości Zasobu WRSP sankcji finansowych w wysokości 40% ceny sprzedaży za niedotrzymanie przez nabywcę w okresie 10 lat zobowiązania się do:

a) osobistego prowadzenia działalności rolniczej na gruncie nabytym z Zasobu,
b) poinformowania o zamiarze zbycia nabytej nieruchomości, w przypadku gdy Agencji nie przysługuje prawo pierwokupu albo zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,
c) nieustanawiania bez zgody Agencji hipoteki na gruncie nabytym z Zasobu.

8. Postanowienia pkt 7 lit. a) nie stosuje się w przypadku przeniesienia własności nieruchomości na rzecz zstępnego lub przysposobionego, a w przypadku ich braku krewnego w linii bocznej.

9. Stosowanie przy sprzedaży na raty nieruchomości rolnych, w trybie przetargu ograniczonego oraz w ramach pierwszeństwa nabycia na utworzenie albo powiększenie gospodarstwa rodzinnego, zabezpieczeń jedynie w formie hipoteki oraz weksla in blanco.

10. W skład komisji przetargowej wchodzą przewodniczący oraz dwóch członków wskazanych przez Agencję, a na wniosek Izby Rolniczej, złożony po zasięgnięciu opinii rolniczych związków zawodowych, skład komisji rozszerza się o osoby wskazane przez Izbę Rolniczą, nie więcej jednak niż 50% składu komisji.

11. Strony potwierdzają ustalenia podjęte w dniu 18 czerwca 2012 r. na spotkaniu Prezesa ANR z Przedstawicielami Komitetu.
Obecny dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie przestaje pełnić swoją funkcję z dniem 14 stycznia 2013 r.

Źródło: Gazeta Wyborcza Szczecin / 12stycznia 2013
Westwind
 

Re: Rolnicy bronią polskiej ziemi

Postprzez Krajan » 15 Sty 2013, 20:04

No i prosze dzisiaj w TVP Szczecin juz widzialem ,ze dyrektora ANR odwolano,i brawo Rolnicy jest to wasz Sukces,narazie........Bo nie wiadomo co jeszcze zrobia ci no wicie.
Krajan
 

Re: Rolnicy bronią polskiej ziemi

Postprzez ZbyszkoMarz » 17 Sty 2013, 05:53

W kontekście strajku rolników pojawia się poseł z Koszalina (wiceminister środowiska) Stanisław Gawłowski, który oskarża Artura Balazsa o to, że doprowadził do dymisji szefa ANR, żeby odzyskać tam wpływy. Balazs odpowiada, że Gawłowski się boi, że po odwołaniu szefa ANR "odkryte zostaną nadużycia, zwłaszcza w części koszalińskiej". Gawłowski: "Przecież wszyscy wiedzą, że rzecznikiem prasowym rolników był Piotr Lichota [wcześniej dyrektor TVP Szczecin), który jest człowiekiem Balazsa". (gazeta Wyborcza Szczecin).

Rolnikom z komitetu protestacyjnego, którzy nie godzą się na sprzedaż ziemi tzw. słupom, szef PO wytyka z kolei, że do przetargów na sprzedaż ziemi stawały ich dzieci. - Stawały dzieci studenci, którzy mają pieniądze na zakup ziemi - mówi Gawłowski i przypuszcza, że może tu chodzić o obejście prawa, bo jeden rolnik może być właścicielem najwyżej 300 hektarów kupionych od ANR. (Gazeta.pl Szczecin, 16.01.2013)
ZbyszkoMarz
 

Re: Rolnicy bronią polskiej ziemi

Postprzez Adam » 25 Sty 2013, 09:20

Rolnicy znów wyjechali traktorami na ulice miast - Szczecina, Koszalina i Gdańska. Rolnicy oburzeni są decyzjami personalnymi – nie akceptują tego, że odwołany dyrektor Adam Poniewski został w agencji na stanowisku kierownika, a pozostali dyrektorzy zachowali swoje posady. Domagają się także obiecanej im przez ministra rolnictwa dokładnej kontroli w OT ANR w Szczecinie.
Adam
 

Re: Rolnicy bronią polskiej ziemi

Postprzez Adam » 31 Sty 2013, 23:00

60 dni protestu rolników: „Ponad połowa ziemi w obcych rękach. Bronimy polskiej racji stanu”. Strajk trwa

- Będziemy kontynuować akcję aż do momentu, gdy uzgodnimy podstawowe sprawy, które zapewnią nam bezpieczne warunki gospodarowania na naszych gruntach - mówi portalowi wPolityce.pl Jan Kozak, wiceprzewodniczący Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego.

Rolnik Edward Kosmal: "tysiące hektarów ziemi zostało już sprzedanych obcym spółkom poprzez podstawione osoby, tzw. słupy"

Rozmowy z wysłannikiem rządu, wiceminister rolnictwa Zofią Szalczyk, nie zakończyły trwającego do początku grudnia protestu rolników z Pomorza Zachodniego. Protest został wywołany nagminnym procederem wykupu gruntów przez zagraniczne podmioty, które wykorzystują do transakcji tzw. słupy, czyli podstawione osoby. - Przez ostatnie miesiące praktycznie żaden indywidualny rolnik nie mógł kupić na naszym terenie ziemi, bo niemal w całości trafiała ona do różnych finansowych korporacji i spółek z zagranicznym kapitałem. Tak to wszystko było poustawiane – opowiada nam Jan Kozak. W efekcie – jak zaznacza wiceszef MKP RWZ – 53 proc. gruntów rolnych w Zachodniopomorskiem jest już w obcych rękach. - Jeśli tego nie zahamujemy, to za kilka lat problemem będzie pokazanie, gdzie są ziemie polskie w naszym województwie – ostrzega Jan Kozak.

Protestujący uzyskali w resorcie rolnictwa zapewnienie, że sprzedawana przez Agencję Nieruchomości Rolnych ziemia nie będzie trafiała poza sektor rolniczy, a na proceder ustawiania transakcji pod zagranicznych nabywców zostaną nałożone szczelne „filtry”. To jednak nie załatwia problemu.

- Korporacje mają prawników, którzy obmyślają różne drogi obejścia obecnych przepisów – mówi Jan Kozak. Dlatego, jak zaznacza, konieczne są zmiany ustawowe. Sprawa jest pilna, bo od 2016 r. - zgodnie z unijnymi ustaleniami – w Polsce ma obowiązywać wolny obrót ziemią. - Domagamy się, żeby do końca 2015 r. polscy rolnicy mogli kupować grunty na zasadach preferencyjnych. Proponujemy rozwiązania na wzór Francji czy Niemiec, gdzie ziemię mają prawo nabywać zamieszkujący kraj rolnicy. Podobnie jest na Litwie – zaznacza Jan Kozak. I dodaje: - My w tej chwili bronimy polskiej racji stanu.

Protestujący domagają się też m.in. wyrównania dopłat do poziomu obowiązującego w starych krajach Unii, utrzymania KRUS oraz wycofania się przez rząd z zamiaru obłożenia rolników podatkiem dochodowym.

Źródło: portal wPolityce.pl/ JKUB
Adam
 

Re: Rolnicy bronią polskiej ziemi

Postprzez Ciecinior » 21 Wrz 2013, 11:06

Koszalin z rolnikami zachodniopomorskimi! Na pierwszym zdjęciu: Edward Kosmal, przewodniczący Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego przemawia w historycznej Sali BHP w Gdańsku podczas Zjazdu Oburzonych w marcu 2013.

Drugie zdjęcie: Edward Kosmal na wspólnym zdjęciu m.in. ze Stefanem Romeckim, Pawłem Kukizem i Tadeuszem Wołyńcem.

Image
Image
Ciecinior
 

Następna

Powróć do Koszalin - Aktualności

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 3 gości

cron