Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa

Czym żyje Koszalin - aktualne wydarzenia, bieżące dyskusje, ciekawostki, galerie fotograficzne.

Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa

Postprzez Umlaut » 25 Cze 2016, 00:08

S6 obwodnica Koszalina i Sianowa

I. Podstawowe informacje o inwestycji

- długość – 20,122 km
- obecny etap – w realizacji
- planowane lata realizacji – 2016-2018

etap zrealizowany:
studium techniczno ekonomiczne: 10.2009
raport oddziaływania na środowisko: 01.2010
decyzja środowiskowa: 09.07.2010
ostateczność decyzji środowiskowej: 01.03.2011
przetarg ogłoszony: 28.08.2014
podpisanie umowy na budowę drogi: 03.03.2016

etap w realizacji:
realizacja umowy na budowę drogi

II. Opis inwestycji

1. Przebieg drogi
Droga krajowa nr 6 jest najważniejszą trasą drogową Pomorza i należy do najważniejszych ogniw krajowego systemu komunikacyjnego. Łączy największe miasta Polski Północnej: Szczecin, Gdańsk, Gdynię, Słupsk, Koszalin. Stanowi połączenie drogowe polskich portów morskich, od Świnoujścia i Szczecina, do portów Trójmiasta. Od niej odchodzą na północ drogi obsługujące tereny turystyczne. Stanowi ona także część korytarza transportowego, łączącego obwód Kaliningradzki z Europą Zachodnią oraz połączenie na Litwę – do Kowna i Wilna.

Obwodnica Koszalina i Sianowa na S-6 wraz z odcinkiem S-11 od węzła „Koszalin” do węzła „Bielice” przebiegać będzie w całości po nowym śladzie i bez wykorzystania istniejącego układu drogowego. Obwodnica omija Koszalin i Sianów od północy. W ramach inwestycji powstanie również odcinek drogi S11 od istniejącej DK nr 6 (węzeł Koszalin Zachód) do obwodnicy Koszalina i Sianowa (węzeł Bielice). Włączenie w istniejącą DK nr 6 będzie zlokalizowane w rejonie miejscowości Karnieszewice.

2. Podstawowe parametry techniczne
klasa drogi – S,
prędkość projektowa – 100 km/h,
nośność – 115 kN/oś,
ograniczona dostępność (dostępność tylko poprzez węzłach),
ilość jezdni – 2,
szerokość pasów ruchu – 2 x 3,5 m + 2,5 m pas awaryjny,
pas dzielący – 12 m wraz z opaskami (uwzględnia rezerwę pod przyszłą rozbudowę obydwu jezdni do 3 x 3,5 m).

3. Zakres inwestycji
Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej, obiektów inżynierskich (wiadukty, mosty, estakady, przejścia dla zwierząt, przepusty nad ciekami), dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego, systemu odwodnienia, przebudowa dróg publicznych, sieci elektroenergetycznych, sieci wodociągowych oraz budowa infrastruktury służącej ochronie środowiska (przejścia dla zwierząt, przepusty, ekrany akustyczne, siatki wygradzające, urządzenia podczyszczające wody opadowe).

4. Wariantowanie przebiegu drogi
W ramach raportu rozpatrywano pięć wariantów przebiegu drogi ekspresowej S6: I, II, III, IV i V/Va oraz podwarianty na przejściu przez wybrane obszary Natura 2000. W decyzji środowiskowej wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 9 lipca 2010 roku wybrano wariant V/Va w podwariancie I.

5. Obiekty inżynierskie
Wiadukty, mosty, przejazdy gospodarcze, przejścia dla zwierząt dużych, średnich, małych i płazów, przepusty.

6. Węzły
„Koszalin Zachód”
„Bielice”
„Koszalin Północ”
„Koszalin Wschód”
„Sianów Wschód”

III. Ochrona środowiska

przejścia dla zwierząt
Zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 09.07.2010r. wskazano na konieczność wybudowania przejść dla zwierząt.

ochrona przed zanieczyszczeniem wód
Urządzenia podczyszczające wody opadowe, zbiorniki retencyjne i retencyjno – infiltracyjne.

ochrona przed nadmiernym hałasem

Celem ochrony akustycznej otaczającego terenu przewidziano budowę ekranów akustycznych.

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [GDDKiA]
http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/11412/Obw ... -i-Sianowa
Umlaut
 

Re: Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa

Postprzez Pogo3 » 25 Cze 2016, 13:38

Budowa drogi ekspresowej S6 w woj. zachodniopomorskim odsłania ślady osadnictwa ludzkiego sięgające wielu tysięcy lat wstecz. Budowa drogi mogłaby doprowadzić do zniszczenia cennych zabytków, dlatego wykonywane są ratownicze badania archeologiczne, które właśnie zakończyły się w podstawowym zakresie na obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi S6.

Badania wykopaliskowe na terenie przyszłej drogi S6 prowadzono na 9 stanowiskach archeologicznych, na 5 z nich będą jeszcze wykonywane badania poszerzające. Jak do tej pory udało się zarejestrować osadnictwo ludności kultury łużyckiej sprzed prawie 3 tysięcy lat. Podczas badań znaleziono między innymi miniaturowe naczynko tzw. przystawkę . Pochodzi ono z cmentarzyska ciałopalnego kultury łużyckiej, która występowała na terenie Polski w okresie między 1350/1300pne – 500/400pne. Znaleziona została podczas prac wykopaliskowych w rejonie Karniszewic oraz fragment wykonanego z brązu miecza/ sztyletu pochodzący prawdopodobnie z tzw. depozytu – złożonego intencyjnie, być może schowanego w ziemi na czarną godzinę, w momencie zagrożenia, bądź dla potomnych, znaleziony na terenie osady również na stanowisku archeologicznym w rejonie Karniszewic. Wykopaliska będą jeszcze w tym roku prowadzone na obwodnicy Szczecinka w ciągu drogi S11, a w przyszłym roku archeolodzy pojawią się na 120 kilometrach drogi S6 od Goleniowa do Koszalina.

Ratownicze badania archeologiczne

Na mocy Europejskiej Konwencji o Ochronie Dziedzictwa Archeologicznego, podpisanej w Malcie 16 stycznia 1992 r. prowadzi się badania przyczyniające się do odtworzenia historii ludzkości i jej powiązań ze środowiskiem naturalnym z okresu pozbawionego źródeł pisanych.
Ratownicze badania archeologiczne przy realizacji inwestycji drogowych prowadzone są w podziale na trzy etapy:
Etap I – uzupełniające archeologiczne badania rozpoznawcze – powierzchniowe i sondażowe które wykonuje się w celu ustalenia zasięgu, charakteru oraz klasyfikacji chronologiczno – kulturowej, prowadzone najpierw w zaciszu muzeum, gdzie analizowane są dostępne materiały archiwalne. Później w terenie zdejmowana jest wierzchnia warstwa ziemi w wybranych miejscach, po to aby zweryfikować zgromadzone dane – na tym etapie uzyskiwane są informację pozwalające sprecyzować zasięg badań wykopaliskowych.
Etap II – archeologiczne badania wykopaliskowe obiektów (stanowisk) narażonych na całkowite zniszczenie. Prowadzone są na podstawie decyzji wydanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków po uzyskaniu decyzji Zezwalającej na Realizację Inwestycji Drogowej. Po zakończeniu wykopalisk na ich terenie mogą rozpocząć się roboty budowlane.
Etap III – tzw. nadzór archeologiczny na etapie prowadzenia prac budowlanych - ratownicze badania obiektów (stanowisk) archeologicznych odkrywanych poza badanymi wcześniej stanowiskami.


Źródło: conadrogach.pl
Pogo3
 


Powróć do Koszalin - Aktualności

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 2 gości

cron