Prof. Jerzy Przystawa (1939-2012)

Dyskusje o JOW (jednomandatowe okręgi wyborcze), systemach wyborczych i wyborach.

Re: Prof. Jerzy Przystawa (1939-2012)

Postprzez ZbyszkM » 22 Lis 2012, 15:55

Czas listopadowy – czas pamięci i pożegnań
Pamięci Jerzego Przystawy

Zofia Gąsowska-Mazur

Każde istnienie każda rzecz ma swój czas…
Każdy czas ma przestrzeń otwartą na Absolut…


W continuum wiecznej teraźniejszości
Różne kalendarze, różne rytmy i powtórzenia
I ciągłe objawienia, uobecnienia i przedstawienia
Z – martwych – w s t a ł y c h dusz i form…

To, co kiedyś się już stało - stale się powtarza
Tylko w innej odsłonie czasu historycznego
Zachowując odwieczną potrzebę otwartej przestrzeni
Czasu absolutnego – Wymiaru własnego istnienia

Jak wszystko, co obecne i zawierające przestrzeń w sobie
Noszące projekt własnego zamknięcia
Dźwigamy, przeznaczone nam aktualnym czasem, role
Zaglądając w okno czasu potencjalnego
W nasz Los – zapisany w gwiezdnym pyle…

Nie dał się zamknąć w sztywnych figurach
Dowodów fizyczno – matematycznych
Nie dał się zniewolić prestiżem i hierarchią stanowisk
Nie walczył o miejsce na światowych listach
Nie kłaniał się okolicznościom i możnym tego świata
Nie dał się wepchnąć w żaden układ!

Był ponadwymiarowy!
Wiernością własnych przekonań,
Pasją działania, szczodrością dawania siebie innym…
Ciągle tworzył – wypełniając zadaną mu przestrzeń
Energią i konsekwencją własnych wyborów

Walczył o świat na własnych warunkach
Walczył o mandat do godności i do odpowiedzialności
Jednostki – także działającej na rzecz Wspólnoty

"Żeby nie byli jak te szkapy
Cierpliwie ciągnące kierat pokoleń"


I dlatego Dobry Bóg wybacza "Takim" wszystkie grzechy!

------------------------------
Anin, listopad 2012 r.
ZbyszkM
 

Re: Prof. Jerzy Przystawa (1939-2012)

Postprzez ZbyszkoMa » 22 Lis 2012, 16:14

Pogrzeb

Izabela Falzmann

10 listopada, w wigilię Święta Niepodległości pochowaliśmy we Wrocławiu naszego przyjaciela Jerzego Przystawę. Był piękny jesienny dzień. Zebrał się ogromny tłum. Duchowni, profesorowie Uniwersytetu Wrocławskiego, woJOWnicy czyli osoby, które od lat wspierały Profesora w jego walce o wprowadzenie w Polsce większościowej ordynacji wyborczej, studenci, uczniowie, rodzina i znajomi. Przez przeszło dwie godziny słuchaliśmy różnych przemówień. Wyliczano osiągnięcia naukowe Profesora, wspominano działalność konspiracyjną, przytaczano anegdoty z czasów młodości.

Ktoś przypomniał, że swego czasu Profesor opublikował w jednej z gazet artykuł o radzieckim uczonym Łomorukowie, który odkrył podwodne wodospady. Chciał w ten sposób udowodnić, że media przełkną każdą bzdurę popartą profesorskim autorytetem. Do tytułów Jurek nie przywiązywał zresztą żadnej wagi. Więcej – gdy chciał kogoś skarcić przemawiał do niego per profesor.

Słuchając tych laudacji siedziałam sobie na ławeczce, na głowę spadały mi złote, prześwietlone słońcem liście, po drzewach biegały wiewiórki i wydzierały się ptaki. Pozwoliłam sobie na swobodny bieg myśli. Jeżeli ktoś uzna dzielenie się z innymi takimi myślami (czyli strumieniem świadomości) za niestosowne, a może wręcz nieprzyzwoite - – powinien tu przerwać lekturę. A ja z góry przepraszam.

Zastanawiałam się czysto teoretycznie, zupełnie bez emocji, który z tak pięknie przemawiających profesorów i rektorów zaciekle zwalczał zmarłego podczas jego pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Była to refleksja zupełnie bezinteresowna. Nie przyszło mi nawet do głowy zapytać lepiej wtajemniczonych who is who.

Zastanawiałam się również, jak to jest możliwe, że dwadzieścia lat walki o wprowadzenie w Polsce ordynacji większościowej (JOW), setki spotkań w terenie, seminaria na najwyższym, uniwersyteckim poziomie, podczas których wypowiadali się specjaliści z wielu krajów, spotkały się chyba z mniejszym odzewem niż ostatni spontaniczny wyskok jakiegoś zupełnie nieznanego mi muzyka, potraktowanego w mediach jako specjalista od ordynacji wyborczych.

Po naszej stronie barykady najpierw tego muzyka chwalono, potem za coś tam potępiono. Nic nie ujmując Kukizowi (po prostu nic nie wiem na jego temat) przypomina mi się aktorka, która ogłosiła upadek komuny i Olbrychski wypowiadający się na tematy polityki wschodniej.

Nie będę wyliczać wszystkich tytułów, prestiżowych stypendiów i publikacji Jerzego Przystawy. Można to znaleźć w Wikipedii.

Dla mnie jest ważne, że z niezwykłą odwagą i zaangażowaniem wsparł mego męża Michała Falzmanna w walce o ujawnienie afery FOZZ. Przystawa i Dakowski napisali książkę na ten temat pod tytułem Via bank i FOZZ wydaną przez ANTYK.

Przez dłuższy czas autorzy książki byli ciągani po sądach z oskarżenia Dariusza Tytusa Przywieczerskiego, jednego z beneficjentów FOZZ, ściganego zresztą listem gończym. Wreszcie sąd poszedł po rozum do głowy i oskarżonych przeprosił.

[No, no, tylko nie "przeprosił"!! Ciągał zaś przez trzynaście lat, wespół z adwokatem, nie znającym sprawy, ale za to sprawnie działającym w "biznesie mieszkaniowym" w Warszawie MD]

Nieustannie zwracają się do mnie dziennikarze i osoby prywatne z pytaniem o tę książkę. W bibliotekach jest nieosiągalna, choć została zgodnie z dobrymi obyczajami rozesłana do wszystkich.

Przypadek czy prawidłowość?

Jerzy Przystawa wspaniale przetłumaczył bardzo trudne dzieło Rogera Penrose’a: Droga do rzeczywistości. Wyczerpujący przewodnik po prawach rządzących Wszechświatem, opisujące współczesną fizykę od strony formalizmów matematycznych. W spisie publikacji Penrose’a w Wikipedii podany jest tytuł i wydawnictwo (Pruszyński i S-ka), nie ma natomiast nazwiska tłumacza. Tymczasem nazwiska Piotra Amsterdamskiego, który przetłumaczył inną pozycję Penrose’a, a mianowicie Cienie umysłu, dziwnym zbiegiem okoliczności Wikipedia nie ukrywa.

Przypadek czy prawidłowość?

Na marginesie – za tłumaczenie wydawnictwo płaciło profesorowi Przystawie 20 zł za stronę. 10 zł za stronę bierze podobno maszynistka.

Bardzo piękna pozycja popularno naukowa Jerzego Przystawy: Odkryj smak fizyki wydana przez PWN doczekała się furiackiego ataku jednego z kolegów ze środowiska warszawskiego. Posunął się on do rozsyłania do wydawnictw i mediów donosów na temat błędów tej publikacji. Jak pamiętam chodziło mu między innymi o to, że 100 lat temu jakieś zebranie odbyło się 22 listopada, a nie jak autor napisał 21 listopada (a może na odwrót, nie chce mi się nawet sprawdzać) i o podobne usterki, nie do zweryfikowania ze względu na różnice w źródłach. Po pierwszym szoku wydawnictwo oprzytomniało i za chwilę ukaże się drugie wydanie tej książki. Jak słyszałam zostanie ona również przekonwertowana na alfabet Braile’a, żeby służyć niewidomym dzieciom w Laskach.

Jerzy Przystawa był niezwykłą osobowością. To była – jak mawiały moje kresowe ciocie – senatorska głowa. Świetny fizyk z wszelkimi naukowymi tytułami, wnikliwy obserwator rzeczywistości społecznej i politycznej, błyskotliwy mówca i felietonista, prawdziwy patriota. Było jednak dla niego i dla nas wszystkich jasne, że w ordynacji partyjniackiej, tacy jak on nie mają żadnych szans.

Nikt z poważnych ludzi nie będzie latami antyszambrował w korytarzach władzy, nie będzie za nikim nosił teczki i nie będzie uczestniczył w politycznym maglu, żeby dosłużyć się miejsca na partyjnej liście.

Rezultaty obowiązującego systemu wyborczego widzimy sami. Nieodmiennie rządzą nami mierni, bierni, ale wierni. Komu wierni – oto jest pytanie? Na pewno nie społeczeństwu i Polsce. W najlepszym przypadku swej karierze, a w gorszym – obcym mocodawcom. Nieodmiennie działa selekcja negatywna.

Czy idea JOW do której był tak przywiązany Jurek byłaby właściwym mechanizmem selekcji pozytywnej?

Mam nadzieję, że tak i że pokaże to czas.

Ale czy sub specie aeternitatis ma to jakieś znaczenie?
-----------------------------------------------------------
Źródło: http://www.jow.pl
ZbyszkoMa
 

Re: Prof. Jerzy Przystawa (1939-2012)

Postprzez ZbyszkoMa » 31 Sty 2013, 11:40

Image

Professor Jerzy Przystawa (29.4.1939 - 3.11.2012) farewell

NCBJ deeply regrets to inform that Professor Jerzy Przystawa died on November 3, 2012 at the age of 73. On November 10 we paid a tribute to him in St. Family’s Parish Chapel in Wrocław.

Professor in physics, expert in solid state theory, in recent years NCBJ employee, most of His professional career spent in Wrocław University as academic teacher in theoretical physics. Actively was organizing the Solidarity trade union, was interned after imposing martial law in Poland in 1981. Former Wrocław City councillor, founder and spiritus movens of the Social Movement for Single-Member Constituencies. Author of many books/newspaper articles/Internet polemics, gifted political commentator, passionate patriot pointed out many weaknesses/mistakes of legislation and revealed numerous pathologies of political life in Poland. Scientist, humanist, tutor, noble man. Stimulated others to engage in public life/activities.

In memory of His life and work.

Friends & fellows in Świerk, Management of NCBJ
----------------------------------------------------------------------
Professor Jerzy Przystawa in memoriam

On last Saturday before the Independence Day we buried a scientist who was among not many people wholeheartedly wishing independence for Poland and devoting to that cause His entire outstanding intellect. He was striving not only for national independence, but also for local independence i.e. for a society that would understand Poland as a great, responsible organism and would be a collection of citizens aware of the fact that without their conscious participation Poland would be merely a name on Europe’s chart.

For the first time I met Jerzy Przystawa in Kazimierz nad Wisłą during the 1st Magnetism Physics School co-organized by myself in 1967. Since our meeting in JINR Dubna in 1969 our contacts have been very cordial. We have been talking over many matters concerning physics, life, family, our country. As a repatriate from the East Jerzy hated communism, since he knew much on the historic injustice and tragic fate of many people under that regime. He studied very extensively the question of how such cruel regimes as fascism or communism may spring to life and go on. He introduced me into the topics but did not insist nor demand to share his point of view. He was an unusually tolerant teacher, who felt it was His moral obligation to speak the truth regardless on how it might be painful for people and/or inconvenient for the authorities. Not knowing the scale of the operations yet I know he smuggled that time a few copies of the Bible in Russian published in the West into the former Soviet Union. I think everybody knows what were the associated risks. He continued to contact anti-communists among Soviet physicists who were involved in underground activities.

Simultaneously Jerzy realized His passion to physics. He was an outstanding theoretician, capable to justify theoretically the fact that compound magnetic structures may exist and conditions of inter-phase transitions. Not many other physicists in the world were able to equal Him at that time. No wonder that such famous physicists as Professor Neil Ashcroft and David Mermin were among His close friends (they paid their tribute to Jerzy in these mourning days). The fact that He was selected as a translator of the “The Road to Reality: A Complete Guide to the Laws of the Universe “outstanding monograph by Roger Penrose shows His expertise in physics (the translated book disappeared from shelves of Polish bookstores very quickly).

He was on an absence-of-leave in Theoretical Physics Centre in Trieste (Italy) when the Solidarity trade union was born in 1980. That time he asked me whether and how He might join that grass-root social movement. I thought too highly of His scientific potential and creativeness not to sincerely discourage Him against commencing any political activities, since such an involvement had to end up with loosing His scientific rhythm. Luckily He ignored my advice and soon became one of the most prominent figures in the Dolny Śląsk region of Poland, an intellectual advisor for that region Solidarity. He worked out guidelines for people how to react should the communist government use force to suppress the Solidarity movement (it was an unique such document within the country). Unfortunately, His strong non-conformism and some too clear-cut opinions were too radical for Solidarity leaders. Jerzy himself never pushed for power, but was in every place where He could help to bring the era of communism in Poland to an end. No wonder that He was interned in Nysa after imposing martial law in Poland in 1981. He was “the life and soul of a party” who supported His prison mates with courage and helped them to preserve cheerfulness. There He met Dr Krystyna Chmieleńska, academic teacher at the Wrocław University Chemistry Faculty and a Solidarity activist, who became His life partner, commentator and support for the most difficult moments.

Parliamentary democracy system returned to Poland in 1989. Observing people behaviour and processes of how people organize themselves into local representative bodies Jerzy studied social pitfalls and methods to avoid erroneous political solutions. He argued that Polish electoral law petrified the established party system and that Polish citizens were in fact deprived of a right to choose since individual citizens could not be directly elected to the Parliament. He read plenty of books and talked to many European politicians on the subject. In result He concluded that Poland needed single-member constituencies in general elections to give citizens real power to elect their concrete representatives rather than some political parties. He has remained faithful to that “idea for Poland” for the last 20 years of His life. He devoted that period to disseminate the idea regarded by Him as an indispensable one to introduce real changes to social life and to turn Poles into responsible citizens. He wrote many books & feature articles and travelled a lot all over the country to that end. He was not doing all that for money, fame, nor to satisfy vanity – He was really “sick for Poland” and was ready to spend for that cause His effort, time, and property.

Social and political activity did not break His professional career in physics. He continued to give lectures at the Wrocław University. He loved youth, was a good teacher troubled by passive attitude of majority of young people to civic matters. Lectures on physics for humanists given by Jerzy for several years have been compiled into the Poznaj smak fizyki (Learn the Taste of Physics) book. The book was received very reluctantly by some and admirably by other physicists, teachers, students, Internet users. Second edition is expected these days, Braille transcription – soon. Recently we were often talking about a new book on ionizing radiation, alas the book will not be written by Professor Przystawa.

It is almost the 1st anniversary of death of Professor Zbigniew Jaworowski, another non-conformist scientist, always ready to fiercely fight for ideas. Both Jaworowski and Przystawa were very cordial people with sometimes slightly mocking attitude to others. We are loosing the best of breed – why so often are they underestimated while alive? Why is it so difficult to risk our cushy jobs in science niches in order to achieve things that could really count in peoples’ everyday lives?

About 200 people attended Professor Przystawa funeral ceremony. The ceremony was held with all academic honours: student colour guard, speech of the University Chancellor, speech of the Physics Faculty Dean, speeches of some closest friends from work and from Social Movement for Single-Member Constituencies, patriotic lyrics and songs. Former Dolny Śląsk Region of Poland Marshall admitted that the Deceased was right to appeal to the Marshall for an action for single-member constituencies. The fact that Poland has just lost its outstanding, unusual son was pointed out in all speeches. Jerzy was really unusual – so unusual that it is difficult to write about Him.

In memory of His life and work! Jerzy, you were for me as a brother and you shall stay that way.

Ludwik Dobrzyński

Źródło/Source: National Centre for Nuclear Research/ Ludwik Dobrzyński/ 2012.11.12 (http://www.ncbj.gov.pl/en/node/2054)
ZbyszkoMa
 

Re: Prof. Jerzy Przystawa (1939-2012)

Postprzez Krzysztof » 20 Lut 2013, 14:31

Jerzy Andrzej Przystawa, ur. 29 IV 1939 w Czortkowie, woj. tarnopolskie (obecnie Ukraina). Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Fizyki (1962), 1968 doktorat, 1976 dr hab.

1960-1962 nauczyciel LO w Jeleniej Górze, kierownik laboratorium w Jeleniogórskiej Wytwórni Optycznej; od 1962 nauczyciel akademicki w Instytucie Fizyki Teoretycznej UWr. W 1956 uczestnik wieców i manifestacji studenckich we Wrocławiu; w 1968 uczestnik wydarzeń marcowych.

Od 1980 w „S”, nast. członek KZ na UWr, w 1981 łącznik między KZ a ZR Dolny Śląsk. 13-15 XII 1981 współorganizator, nast. członek KS na uczelni; 14-24 XII 1981 członek RKS „S” Dolny Śląsk, w XII 1981 także członek KOS na Dolnym Śląsku; 12 III 1982 zatrzymany, przetrzymywany w AŚ we Wrocławiu, nast. internowany w Ośr. Odosobnienia w Nysie, zwolniony 4 VII. W l. 80. autor tekstów publikowanych w podziemnych pismach wrocławskich, m.in. w „Aspekcie”, „Obecności”, „Solidarności Walczącej”, „Biuletynie Dolnośląskim”, „Z dnia na dzień”, a także na łamach „Bazy”, „Kultury Niezależnej”, „Kręgu”, „Walki” i „CDN” (pod ps.: Andrzej Łaszcz, Józef Put, Czesław Odrowąż, A.Ł.); uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy, Duszpasterstwa Akademickiego, Komitetu Pomocy Internowanym i ich Rodzinom; autor odczytów i wykładów na tematy społeczno-polityczne, wygłaszanych pomieszczeniach kościelnych, prywatnych mieszkaniach. 1981-1989 wielokrotnie odmawiano mu wydania paszportu, wielokrotnie wzywany na posterunki MO, przesłuchiwany. W 1982 i 1989 odmówił przyjęcia tytułu profesora w proteście przeciwko polityce władz wobec środowiska naukowego W V 1988 uczestnik strajku studentów i pracowników UWr.; w 1989 protestu przeciwko obradom Okrągłego Stołu, tzw. Porozumienia Szczecińskiego (członek Sekretariatu Krajowego).

W 1990 wystąpił „S”; w 1991 współorganizator Ruchu Na Rzecz Jedno-Mandatowych Okręgów Wyborczych; w 1991 założyciel, nast. prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Polsko-Niemieckich. 1990-1998 radny Rady Miasta Wrocławia. Autor wielu publikacji z zakresu kwantowej teorii ciała stałego, także artykułów i książek o tematyce społeczno-politycznej.


Źródło: Marek Golińczak/ Encyklopedia Solidarności (http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl ... _Przystawa)
Awatar użytkownika
Krzysztof
Administrator
 
Posty: 796
Dołączenie: 26 Paź 2008, 22:18
Miejscowość: Koszalin

Re: Prof. Jerzy Przystawa (1939-2012)

Postprzez woJOWnik » 02 Maj 2013, 10:34

Zdjęcia Profesora pochodzące z różnych okresów.

Image
woJOWnik
 

Re: Prof. Jerzy Przystawa (1939-2012)

Postprzez woJOWnik » 02 Maj 2013, 10:38

Image
woJOWnik
 

Re: Prof. Jerzy Przystawa (1939-2012)

Postprzez woJOWnik » 02 Maj 2013, 10:40

Image

Zdjęcie ze spotkania na tzw. Forum Prezydenckim, pochodzi ze strony Prezydenta RP (prezydent.pl)
woJOWnik
 

Re: Prof. Jerzy Przystawa (1939-2012)

Postprzez woJOWnik » 02 Maj 2013, 10:42

Image
woJOWnik
 

Re: Prof. Jerzy Przystawa (1939-2012)

Postprzez woJOWnik » 02 Maj 2013, 10:43

Image
woJOWnik
 

Re: Prof. Jerzy Przystawa (1939-2012)

Postprzez woJOWnik » 02 Maj 2013, 10:43

Image
woJOWnik
 

PoprzedniaNastępna

Powróć do Wybory i systemy wyborcze

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 1 gość

cron